سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

علل اصلي بروز كمر درد كدامند؟

5 پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395
اگر فاكتورهاي خطر بيماري جدي زمينه اي وجود داشته باشند، آزمايشات پاراكلينيكي بر اساس علايم همراه ديگر، لازم مي شود.

عوامل خطر براي علل زمينه اي جدي كمر درد عبارتند از:

سن بالاي 50 سال

وجود سرطان يا ساير ناخوشيهاي جدي در جاي ديگر بدن

عدم وجود كمردرد شبانه يا عدم بهبود درد با استراحت

درد به مدت بيش از يك ماه

بي اختياري روده يا مثانه يا ناتواني جنسي ناشي از فشار روي ريشه هاي عصبي

ضعف يا كرختي قسمتي از پا

تب بدون علت

كمر درد با انتشار درد به پاها

كمر دردي كه با ايستادن افزايش مي يابد و با نشستن برطرف مي شود.

 

روش هاي تشخيص علت كمردرد:

تست هاي آزمايشگاهي و عكس جهت ارزيابي اوليه كمر درد حاد ( كمتر از 3ماه) و بدون علايم جدي به ندرت لازم مي شود. اگر فاكتورهاي خطر بيماري جدي زمينه اي وجود داشته باشند، آزمايشات پاراكلينيكي بر اساس علايم همراه ديگر، لازم مي شود.

آزمايش خون و ادرار

عكس ساده( راديو گرافي)

عكس برداري MRI

سي تي اسكن _ ميلو گرافي

الكترو ميوگرافي، براي بررسي سيستم عصبي

 

روش هاي محافظت از كمر:

  • اشيا سنگن بلند نكنيد
  • هنگام بلند كردن اشيا از ساق پاها استفاده نماييد تا از كمر
  • جهت استراحت از صندلي دسته دار استفاده نماييد
  • به هنگام برخاستن از بستر ابتدا به يك سمت غلت بخوريد و سپس با استفاده از بازوان و ستون قرار دادن آنها برخيزيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان و كنترل كمر درد/ كاظم كياني، بهزاد خراد/ ناشر: زرقلم/ ص17