سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

علايم و عوامل تشديد كننده افسردگي

5 يکشنبه 8 فروردين 1395
در زبان روزمره اصطلاح افسردگي براي اشاره به يك حالت احساسي، واكنش به يك موقعيت و شيوه رفتار مختص به فرد به كار مي رود.

علايم افسردگي

افسردگي ممكن است به صورت هاي زير ظاهر شود:

الف) تغيير در احساسات و ادراكات:

ناتواني از لذت بردن از هيچ چيز، احساس نااميدي يا بي ارزشي، احساس افراطي گناه يا خود سرزنشي، گريه هاي مكرر، فقدان صميميت نسبت به دوستان يا خانواده، بدبيني نسبت به آينده، احساس درماندگي، فكر كردن در مورد خودكشي، غمگيني، خشم، اضطراب و ساير عواطف ناخوشايند

ب) تغيير در رفتار و نگرش:

فقدان علاقه به فعاليت هاي قبلي و كناره گيري از ديگران، غفلت از مسئوليت ها و توجه نكردن به ظاهر شخصي، تحريك پذيري و به آساني دچار خشم شدن، فقدان انگيزه جهت پيگيري اهداف، نارضايتي كلي از زندگي، آشفتگي، كاهش توان حافظه و تمركز، كاهش توانايي رويارويي با مسايل روزمره

ج) تغييرات جسماني:

فقدان انرژي و خستگي مزمن، فقدان اشتها يا خوردن اجباري، خواب بيش از حد يا بي خوابي، سردردهاي مكرر بدون دليل، مشكلات گوارشي مانند سوء هاضمه، تهوع و يبوست، قاعدگي با چرخه هاي نامنظم، كاهش يا افزايش وزن نامتعارف، كاهش يا فقدان ميل جنسي

 

عوامل تشديد كننده افسردگي:

عصبانيت يا احساس ديگري كه فرو خورده شده باشد، داشتن شخصيتي وسواسي, منظم و جدي، تكامل گرا وابستگي شديد، سابقه خانوادگي افسردگي، وابستگي به الكل، شكست در كار، ازدواج، روابط باديگران، مرگ يا فقدان يكي از عزيزان، از دست دادن يك دارايي يا موقعيت مهم، تغيير شغل يا موقعيت مكان به يك جاي جديد، انجام بعضي از اعمال جراحي مثل برداشتن پستان به علت سرطان

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 4/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 66