سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

علايم هشدار دهنده افسردگي

5 يکشنبه 1 فروردين 1395
افسردگي عبارت است از احساس غم، دل سردي، يا نااميدي به مدت حداقل دوهفته در اغلب روزها و اغلب ساعات روز

افسردگي:

افسردگي عبارت است از احساس غم، دل سردي، يا نااميدي به مدت حداقل دوهفته در اغلب روزها و اغلب ساعات روز. افسردگي به عنوان يكي از بيماري هاي مزمن، عود كننده، دردسرساز و حتي تهديد كننده حيات، سال هاست كه از نظر تشخيص و درمان براي پزشكان مشكل ساز بوده است. طي صدسال گذشته، سن ابتلا به اين بيماري پايين تر آمده و شيوع آن با پيشرفته تر شدن جوامع رو به افزايش گذاشته است. همين عوامل باعث شده است كه توجه روان پزشكان به اين بيماري بيش از گذشته جلب شده و تلاش در جهت درمان آن هم بيشتر شود.به اعتقاد روان شناسان افسردگي رايج ترين بيماري رواني به شمار مي رود كه شدت شيوع آن در زنان به مراتب بيشتر از مردان است.

 

علايم افسردگي:

در زبان روزمره اصطلاح افسردگي براي اشاره به يك حالت احساسي، واكنش به يك موقعيت و شيوه رفتار مختص به فرد به كار مي رود.

افسردگي اغتشاشي در خلق است كه با درجات متفاوت غمگيني، ياس، تنهايي، نااميدي، شك در مورد خويشتن و احساس گناه مشخص مي شود.

بنابراين با اين توضيحات بايستي احساس افسردگي را از اختلال تفكيك نمود. همه ي ما گاهي احساس دل تنگي و غم مي كنيم. اين احساس ها جزء طبيعي موجود انسان است و بنابراين در مقاطعي كوتاه، فرد را تحت تاثير قرار مي دهند. ولي افسردگي به عنوان يك اختلال در دوره هاي زماني طولاني تري تداوم مي يابد و شكل ناسازگارانه اي از افسردگي است كه اثرات پايدادري بر روي عمل كرد فرد باقي مي گذارد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 4/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 65