سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

علايم شايع زگيل هاي مقاربتي چيست؟

5 چهار شنبه 9 تير 1395
اين زگيل ها از ساير زگيل ها مسري تر هستند. برخي از انواع ويروس ها كه باعث ايجاد زگيل هاي مقاربتي مي شوند، با بدخيمي هاي تناسلي نيز همراه هستند.

زگيل هاي مقاربتي عبارتند از زگيل هاي ناحيه تناسلي (شامل مجراي ادرار، آلت تناسلي، و مقعد). اين زگيل ها از ساير زگيل ها مسري تر هستند. برخي از انواع ويروس ها كه باعث ايجاد زگيل هاي مقاربتي مي شوند، با بدخيمي هاي تناسلي نيز همراه هستند.

علايم شايع:

زگيل هاي مقاربتي داراي مشخصات زير هستند، آنها در سطوح مرطوب به ويژه آلت تناسلي، دهانه مهبل و دهانه مقعد ظاهر مي شوند. آن ها برآمدگي نازك، قابل انعطاف و توپر پوست هستند كه به صورت ساقه اي يا خوشه اي رشد مي كنند. هر زگيل 1تا 2 ميلي متر قطر دارد ولي خوشه ها ممكن است كاملا بزرگ باشند. زگيل ها باعث آزار يا خارش نمي شوند.

زگيل هاي مقاربتي توسط زيرگروهي از همان ويروسي ايجاد مي شود كه ساير زگيل ها را ايجاد مي كند ولي مسري تر هستند. به راحتي روي پوست فرد دچار عفونت گسترش مي يابد و به آساني به ساير افراد منتقل مي شود. معمولا از طريق جنسي انتقال مي يابند كه غالبا نتيجه بهداشت نامناسب است. دوره اتمام آنها 1تا6 ماه است.

اين زگيل هاي كوچك معمولا علامتي ايجاد نمي كنند. در صورت عدم درمان احتمالا سرانجام از بين خواهند رفت. البته از آنجايي كه ممكن است ويروس با بدخيمي تناسلي همراه باشد، در پي درمان طبي باشيد. عود شايع است.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تشخيص به موقع بيماري هاي پوست، صورت و مو/ بهزاد خراد/ ناشر: زرقلم/ ص: 143