سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

علايم اضطراب و ترس كدامند؟

5 جمعه 10 ارديبهشت 1395
به موازات افزايش اماكانات رفاهي و درآمد و ثروت ملي، در طول دهه هاي گذشته در تمام دنيا، تقاضا و مصرف قرص هاي آرام بخش و خواب آور بيشتر شده است.

در قرن حاضر با وجود مهيا شدن بسياري از وسايل و تجهيزات رفاهي براي انسان، احساس راحتي و آرامش نسبت به قبل بسيار كمتر است. اغلب ما در خانه هايي زندگي مي كنيم كه همه نوع وسايل راحتي فراهم است. با زدن يك كليد مي توانيم خانه را روشن كنيم، با وسايل مختلف گرمايشي مي توانيم براحتي اتاق را گرم كنيم، و يا اگر احساس گرما مي كنيم با زدن يك كليد آن را خنك مي كنيم. با روشن كردن تلويزيون براحتي در جريان اخبار تمام دنيا قرار گيريم، براي مسافرت مي توانيم با ماشين و يا قطار و هواپيما بدون دغدغه به هر كجا سفر كنيم. در اين روزگار تنهايي و ناخرسندي، اضطراب و افسردگي شايع تر از زمان گذشته است. به موازات افزايش اماكانات رفاهي و درآمد و ثروت ملي، در طول دهه هاي گذشته در تمام دنيا، تقاضا و مصرف قرص هاي آرام بخش و خواب آور بيشتر شده است.

 

ترس و اضطراب چيست؟

اضطراب يك احساس منتشر و بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسي است كه با برخي احساس هاي جسمي مثل احساس خالي شدن سردل، تنگي نفس، طپش قلب، تعريق، سردرد، احساس نياز به دفع ادرار و بي قراري همراه است. اضطراب يك علامت هشدار دهنده است. خبر از خطري قريب الوقوع مي دهد و شخص را براي مقابله با تهديد آماده مي كند.

حالات اضطرابي در 3 الي 6 درصد افراد جامعه ديده مي شود. در شرايط اضطراب در اثر فعاليت دستگاه هاي خودكار بدن حالت تشويش و تنش، سفتي عضلات، لرزش دست ها، بي قراري، احساس خستگي زودرس، نفس نفس زدن، طپش قلب، تعريق، خشكي دهان، سرگيجه و سردرد، حالت تهوع و دل پيچه و اسهال، احساس گرگرفتگي يا سرما، تكرر ادرار، عدم تمركز حواس، بي خوابي و تحريك پذيري ايجاد مي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 93