سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

علايم استرس كدامند؟

5 پنج شنبه 6 خرداد 1395
استرس عبارت است از واكنش هاي فيزيكي، ذهني و عاطفي كه در نتيجه تغييرات و نيازهاي زندگي فرد، تجربه مي شوند

علايم:

رخدادهاي زيادي در زندگي روي مي دهد، پس احساس شكست و نااميدي امري اجتناب ناپذير خواهد بود خواهد بود. مسايلي وجود دارند كه شما نمي توانيد كنترل كنيد و همين مسايل گاه باعث ايجاد استرس مي شوند.

استرس عبارت است از واكنش هاي فيزيكي، ذهني و عاطفي كه در نتيجه تغييرات و نيازهاي زندگي فرد، تجربه مي شوند. تغييرات مي توانند بزرگ يا كوچك باشند. پاسخ افراد به تغييرات زندگي متفاوت است. استرس مثبت مي تواند يك انگيزش دهنده باشد، درحالي كه استرس منفي مي تواند موجب كاهش اعتماد به نفس، عدم موفقيت در كارها و مشكلات متعدد جسمي و روحي شود.

علايم معمول استرس عبارتند از:

احساس افسردگي، بدخلقي، گناه، خستگي، سردرد، دل درد، اختلال خواب، خنديدن و گريه كردن بي دليل، سرزنش كردن ديگران به خاطر چيزهاي ناخوشايندي كه برايتان اتفاق مي افتد، فقط جنبه منفي چيزها را ديدن، احساس اين كه چيزهايي كه قبلا براي شما جالب و سرگرم كننده بوده اند، ديگر جذابيت خود را از دست داده اند و بيش تر باري هستند كه بر شما تحميل مي شوند، انزجار از آدم ها يا مسئوليت هاي متداول و روزمره.

درمان استرس:

براي كمك به پيش گيري از استرس منفي، تاحد امكان به آن دسته از امور زندگي بپردازيد كه مي توانيد از عهده آن ها برآييد.

از آن جا كه هميشه نمي توانيد جلوي استرس را بگيريد، روش هايي را ياد بگيريد كه براي حفاظت از سلامت ذهني و فيزيكي خود، سازگار شويد.

جهت كنترل استرس روش منطبق با روحيات و شرايط خود را ياد بگيريد و به طور منظم و در صورت امكان هر روز آن را تمرين كنيد.

به مدت كوتاهي از هر وضعيت پر استرسي كه در طول روز به آن بر مي خوريد، دور شويد.

يك رژيم غذايي طبيعي و كاملا متعادل اتخاذ كنيد. ممكن است لازم باشد از مكمل هاي ويتاميني استفاده كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان(4)/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 58