سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

علائم سردرد هاي تنشي بعد از ضربه خوردن

5 چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395
يكي از علل شايع سردرد، سردرد هاي بعد از ضربه به سر است. در اكثر اوقات اين ضربات خفيف و مختصر هستند يعني ضربه باعث آسيب مغزي نشده است

يكي از علل شايع سردرد، سردرد هاي بعد از ضربه به سر است. در اكثر اوقات اين ضربات خفيف و مختصر هستند يعني ضربه باعث آسيب مغزي نشده است. بيشتر اين ضربات در جوانان و در زمان تصادفات اتومبيل و موتور سيكلت و يا حين كار رخ مي دهد.

بعد از ضربه علايم گوناگوني از جمله گيجي و منگي، احساس خستگي، تحريك پذيري، اضطراب و كاهش تمركز حواس و حافظه و حساسيت به سر و صدا تا مدت ها وجود دارد. سردرد در 30 الي 90 درصد كساني كه دچار كه ضربه به سر شده اند ديده مي شود. كساني كه قبلا سابقه سردرد داشته اند بيشتر به سر درد بعد از ضربه مبتلا مي شوند. علل سردرد بعد از ضربه گوناگون است كه در اينجا برخي علل شايع آن توضيح داده مي شود.

سردرد تنشي:

عامل 85درصد سردردهاي بعد از ضربات مختصر به سر را سردردهاي عصبي و تنشي تشكيل مي دهد. اين سردرد بيشتر در تمام سر به ويژه در پس سر و پيشاني و دو طرف شقيقه ها احساس مي شود.

سردرد ممكن است بصورت ثابت و يا متناوب باشد و بيمار احساس فشار و سنگيني و يا دردي مبهم در سر داشته باشد.

در زير پوست پشت سر اعصابي وجود دارد كه حس پوست پس سر را منتقل مي كند. اين عصب در اثر ضربه ممكن است ببيند و سبب دردي شود كه نورالژي گفته مي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 58