سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

علائم بيماران ديابتي

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
اگر شما به پزشك مراجعه كرده و از هر يك از علايم اين مقاله شكايت كنيد، خانم يا آقاي دكتر بطور طبيعي شما را از نظر ديابت بررسي مي كنند.

اگر شما به پزشك مراجعه كرده و از هر يك از علايم اين مقاله شكايت كنيد، خانم يا آقاي دكتر بطور طبيعي شما را از نظر ديابت بررسي مي كنند.

علائم:

1. تشنگي و دفع مقداري زيادي ادرار:

اگر مقادير گلوكز خون خيلي بالا رود و كليه ها مقادير اضافي گلوكز را فيلتر نكنند. مقداري از آن از طريق ادرار دفع مي شود. گلوكز اضافي ادرار را غليظ مي كند و آب را همراه خود مي برد و باعث پر شدن مثانه مي گردد. فرد اغلب نياز به دفع ادرار پيدا مي كند و مقدار ادرارش نيز زياد مي شود در اين زمان بدن كم آب مي شود كه اين منجر به تشنگي مي شود.

2. يبوست:

بر همين اساس بدن كم آب تر مي شود و اكثرا يبوست پيش مي آيد.

3. خستگي و كاهش وزن:

از آنجايي كه بدن شما به انرژي ناشي از گلوكز نياز دارد آنهايي كه نمي توانند گلوكز اضافي در گردش خون را مصرف كنند انرژي كمتري دارند و زود خسته مي شوند بدن تلاش مي كند جايگزيني براي انرژي پيدا كند بنابراين ساير سلولها و بافت هاي بدن شكسته و باعث كاهش وزن شده كه مي تواند شديد باشد.

4. تاري ديد:

قند زيادي در خون باعث ضخيم شدن و كدر شدن مي شود در بعضي بيماران ديابتي اين مي تواند روي چشم ها پيدا شود و باعث تاري ديد گردد.

5. عفونت ها:

وقتي خون به علت گلوكز اضافي غليظ و تيره مي شود اين موضوع روي عملكرد سيستم ايمني تاثير مي گذارد. ديابت تشخيص داده نشده مي تواند باعث همه ي انواع عفونت ها مثل ضايعات پوستي، عفونت دستگاه ادراري مثل عفونت مثانه و عفونت هاي قفسه سينه شود.

6. گز گز و سوزن سوزن شدن:

تغييرات در مقدار گلوكز خون همچنين مي تواند روي عملكرد اعصاب تاثير گذاشته و در نتيجه باعث سوزن سوزن شدن و گزگز در دستها يا پاها شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و آشپزي براي بيماران ديابتي/ ميشل جانسون/ مترجم: دكتر محمد نخعي/ ناشر: شهراب/ ص3