سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

عفونت هاي مجاري ادراري

5 پنج شنبه 7 مرداد 1395
بيماري هاي مجاري ادراري مختلف و متعدد است و هميشه به سادگي تشخيص داده نمي شوند

بيماري هاي مجاري ادراري مختلف و متعدد است و هميشه به سادگي تشخيص داده نمي شوند. بعضي از آنها شديد نيستند در حالي كه بعضي ديگر ممكن است بسيار خطرناك باشند. شكل خطرناك ان ممكن است با علائم ملايم شروع شود. غالبا تشخيص اين بيماري ها از يكديگر تنها با استفاده از چنين كتابي دشوار است و ممكن است معلومات و آزمون هاي ويژه اي مورد نياز باشد. در اين موارد در صورت امكان از بهداشتيار ياري بخواهيد.

بيماري هاي شايعي كه سبب دشواري كه سبب دشواري دفع ادرار مي شوند عبارتند از:

1. عفونت هاب مجاري ادراري كه از راه تماس جنسي سرايت پيدا نمي كند.

2. سنگ هاي كليه

3. اختلال پروستات (در اثر بزرگ شدن غده پروستات ادرار به دشواري عبور مي كند. اغلب در مردان مسن مشاهده مي شود)

4. سوزاك (دشواري عبور ادرار و درد ناشي از آن، نوعي بيماري عفوني است كه در اثر آميزش جنسي انتقال پيدا مي كند)

5. در بعضي نقاط دنيا آلودگي به شيستوزومياز رايج ترن علت پيدايش خون در ادرار است. اين موضوع همراه با ساير الودگي هاي انگلي مورد بحث قرار گرفته است كه در فصل 12 آمده است.

 

عفونت هاي مجاري ادراري كه در اثر آميزش جنسي انتقال نمي يابند.

علايم:

گاهي اوقات درد در قسمت تحتاني و پشت

گاهي اوقات به نظر مي رسد كه درد به پاها كشيده مي شود

در موارد شديد (بيماري كليه ها) پا و صورت ممكن است ورم كند.

گاهي اوقات تب ولرز يا سردرد.

گاهي اوقات درد در پهلو

ادرار همراه با درد و احتياج به ادرار كردن مداوم

ادرار ممكن است كدر يا رنگ مايل به قرمز (خونين) باشد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:318