سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

عامل پوكي استخوان

5 سه شنبه 17 شهريور 1394
هر كسي ممكن است دچار پوكي استخوان شود، اما بعضي افراد نسبت به ديگران بيشتر در خطر ابتلاء به اين بيماري هستند. در هر شخصي بستگي به عواملي مثل سن، جنس و نژاد دارد.

هر كسي ممكن است دچار پوكي استخوان شود، اما بعضي افراد نسبت به ديگران بيشتر در خطر ابتلاء به اين بيماري هستند. در هر شخصي بستگي به عواملي مثل سن، جنس و نژاد دارد.

 اما عوامل نژادي و ژنتيكي:

از آنجائيكه كه پوكي استخوان بسيار شايع مي باشد، بسياري از افراد، اثرات اين بيماري را در يك يا چند نفر از خويشاوندان خود مي بينند و نگران اين هستند كه آن ها هم ممكن است اين بيماري را به ارث ببرند. پوكي استخوان، مشكلي است كه در نتيجه افزايش سن ايجاد مي شود، اما بعضي از افراد را بيشتر از سايرين مبتلا مي سازد. هيچ ترديدي وجود ندارد كه عوامل ژنتيكي در ايجاد اين بيماري دخيل هستند اما اين عوامل در ايجاد اين بيماري زياد قوي نيستند. ميزان حداكثر توده استخواني بطور عمده اي تحت تاثير عوامل ژنتيكي هستند، اما در سال هاي بعد، ساير عوامل اهميت بيشتر پيدا مي كنند و ممكن است در نهايت در ايجاد يا عدم ايجاد پوكي استخوان تعيين كننده باشند.

 

با اين وجود، خطر ابتلاء به پوكي استخوان در افرادي كه از نظر ژنتيكي داراي اسكلت بندي كوچكتري هستند بيشتر است. همچنين نشان داده شده است كه خانمهايي كه مادرانشان در سنين پيري دچار شكستگي گردن استخوان ران شده اند، دو برابر ساير افراد سالم احتمال شكستگي گردن استخوان ران در آينده را خواهند داشت.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پوكي استخوان/ جوليت كامپستون/ مترجم: فرهاد همت خواه/ ناشر: عصر كتاب/ ص 18