سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

عامل جنسیت و فشار خون بالا

5 يکشنبه 23 فروردين 1394
تا قبل از سن یائسگی یعنی حدود سن 50 سالگی، فشارخون بالا در مردان بیشتر از زنان دیده می شود ولی بعد از یائسگی احتمال ابتلای زنان یائسه به فشار خون بالا نسبت به مردان همسن کمی بیشتر است.

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار عامل جنسیت است. مردان و زنان به خاطر تفاوت در یک کروموزوم جنسی از هم متمایز می شوند. همین تفاوت ژنتیکی سبب می شود که تفاوت های زیادی در عمل کرد سیستم های مختلف بدن این دو جنس وجود داشته باشد.

در بدن زنان هورمون های جنسی خاصی ترشح می شود که یکی از مهم ترین آن ها استروژن نام دارد. این هورمون ها بر فعالیت های عمده ی بدن تاثیر می گذارد و می توان گفت هورمون های جنسی یکی از مهم ترین عوامل تفاوت میان زن و مرد است. این هورمون ها در زنان تا قبل از سنین یائسگی ترشح می شود.

تا قبل از سن یائسگی یعنی حدود سن 50 سالگی، فشارخون بالا در مردان بیشتر از زنان دیده می شود ولی بعد از این سنین ( یائسگی ) احتمال ابتلای زنان یائسه به این بیماری نسبت به مردان همسن کمی بیشتر است.

هم چنین بروز سکته های قلبی و تصلب شرائین از عوارض مهم یائسگی است که زنان، قبل از سنین یائسگی به علت وجود هورمون های جنسی زنانه (به خصوص استروژن) نسبت به این بیماری ها بیمه هستند.

طبق آمار منتشر شده در ژورنال های پزشکی، احتمال بروز تصلب شرائین در مردها در مقایسه با زنان تا قبل از سن 50 سالگی بسیار بیشتر است ولی پس از سن یائسگی، این آمار نتیجه ای عکس دارد و احتمال بروز این بیماری و نیز سکته های قلبی و مغزی در زنان بسیار بالاتر می رود، در حدی که در سنین 60 تا 70 سالگی تقریباً دو برابر مردان می شود ( البته طبق بعضی از آمارها ).

به طور کلی مردان درباره ی فشارخون آسیب پذیرترند و باید بیشتر مواظب فشارخون خود باشند، زیرا خطرات قلبی و عروقی بیشتری در مردان مشاهده می شود.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص37