سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

عامل اصلي بروز آمنوره

5 پنج شنبه 27 خرداد 1395
فقدان قاعدگي يا آمنوره مي تواند در طي بلوغ يا پس از آن اتفاق افتد. آمنوره اوليه وضعيتي است كه در آن تا سن 16 سالگي هيچ عادت ماهيانه اي نداشته باشيد.

فقدان قاعدگي

فقدان قاعدگي يا آمنوره مي تواند در طي بلوغ يا پس از آن اتفاق افتد. آمنوره اوليه وضعيتي است كه در آن تا سن 16 سالگي هيچ عادت ماهيانه اي نداشته باشيد. آمنوره ثانويه، عبارت است از توقف قاعدگي براي حداقل سه ماه در خانمي كه قبلا قاعده مي شده است.

 

دلايل بروز آمنوره:

مهم ترين علت بروز آمنوره اوليه شامل موارد زير است:

اختلالات كروموزومي: اختلالات كروموزومي خاصي مي تواند موجب نقص تخمك ها و فوليكول مؤثر در تخمك گذاري و قاعدگي شود.

مشكلات هيپوتالاماس: هيپوتالاماس ناحيه اي در مغز است كه به عنوان مركز كنترل بدن شما عمل كرده و چرخه قاعدگي را منظم مي كند. گاه آمنوره ناشي از يك اختلال هيپوتالاموسي است.

اختلالات ساختمان مهبل: وجود انسداد در مهبل مي تواند جلوي وقوع عادات ماهانه را بگيرد. يك غشا يا ديواره مي تواند مهبل را كه خروجي خون از رحم و دهانه ي رحم است مسدود كند.

حاملگي: حاملگي شايع ترين علت آمنوره ثانويه است و در تمامي افرادي كه دچار قطع عادت ماهيانه شده اند، بايد احتمال حاملگي در نظر گرفته شود.

بيماري هاي هيپوفيز: هيپوفيز غده ديگري در مغز است كه در تنظيم چرخه قاعدگي دخالت دارد. يك تومور يا ديگر موارد رشد سلولي تهاجمي، مي تواند توانايي غده هيپوفيززا در انجام اين عمل مختل كند.

كم كاري تيروئيد: اين بيماري معمولا منجر به نامنظم شدن قاعدگي از جمله قطع قاعدگي مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 3/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 34