سالم باشیم

چربی خون

خانه/چربی خون

صدمات ناشي از چربي خون

5 يکشنبه 13 دي 1394
افزايش چربي هاي خون باعث رسوب آنها در ديواره عروق مي شود كه نتيجه آن تشكيل پلاك هاي تنگ كننده عروق است و زمينه آسيب بسياري از ارگان هاي بدن را فراهم ميكند.

افزايش بيش از حد چربي هاي خون باعث رسوب آنها در ديواره عروق مي شود كه نتيجه آن تشكيل پلاك هاي تنگ كننده عروق است. اين فرآيند در كنار عوامل خطرساز عروقي با گذشت زمان، زمينه آسيب بسياري از ارگان هاي بدن را فراهم مي كند.

آسيب قلبي- عروقي:

عروق كرونر مسئول تغذيه و خون رساني به ماهيچه قلب مي باشند. اين عروق در اثر رسوب چربي در جدارشان تنگ شده و باعث كاهش رسيدن خون و اكسيژن به ماهيچه قلب مي شوند. بيماري مهم عروق كرونري، درد قفسه سينه و سكته ي قلبي بوده و هر دو حاصل رسوب چربي خون در ديواره عروق كرونر مي باشند. با تنگ شدن جدار رگ، خون رساني به بافت قلب دچار بحران شده و در نتيجه شخص در هنگام فعاليت دچار درد سينه و تنگي نفس مي شود. اختلالات چربي كنترل نشده در كنار ساير فاكتورهاي خطرساز، زمينه را براي ايجاد بيماريهاي عروق كرونر زودرس فراهم مي كنند. در بعضي اختلالات چربي كه زمينه ژنتيكي دارند اختلالات چربي آنقدر شديد است كه بيمار در طي سال هاي نخست زندگي و نوجواني دچار بيماري هاي قبي- عروقي و سكته هاي زودرس مي شود.

آسيب عروق مغزي:

عوامل خطرساز (سيگار، فشار خون، ديابت و...) به همراه اختلالات چربي دو عامل مهم براي ايجاد آسيب عروق مغزي است. لذا اگر اختلالات چربي ناشناخته بمانند و درمان نشود، فرد را براي حوادث عروق مغزي كه مهم ترين آن سكته مغزي است، مستعد مي كند.

آسيب عروق كليوي:

كليه يكي از نقاط حساس بدن در تنظيم فشار خون است. هر گاه فردي به هر علت دچار كاهش فشار خون شود، خون رساني به كليه ها كاهش مي يابد.

كليه ها از دو راه براي بالا بردن فشار خون عمل مي كنند:

جلوگيري از دفع آب و املاح بدن

آزاد سازي موادي كه با تنگ كردن بسياري از عروق محيطي فشار خون را بالا مي برند. وقتي عروق اصلي كليه، در اثر آسيب عروقي تنگ شوند، كليه دچار اشتباه مي گردد و فكر مي كند كه فشار خون كاهش يافته است.

بنابراين از دو راه بالا استفاده مي كند كه منجر به افزايش فشار خون در فرد مي شود و در نتيجه فرد در معرض آسيب ناشي از بيماري فشار خون بالا قرار مي گيرد. از طرف ديگر با كاهش خون رساني به كليه، اين عضو دچار بحران شده و به مرور زمان عملكرد خود را از دست مي دهد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان و كنترل چربي خون با طب گياهي/ كاظم كياني- بهزاد خراد/ ناشر: انتشارات زر قلم/ ص47