سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

شيرين كننده هاي رژيمي براي ديابتي ها

5 يکشنبه 17 آبان 1394
مصرف مقادير حساب شده مواد قندي در افراد ديابتي تاثير منفي بر روي كنترل بيماريشان نخواهد داشت. با اين وجود شيرين كننده هاي رژيمي نيز ميتواند جايگزيني مناسب باشد.

مصرف مقادير حساب شده مواد قندي در افراد مبتلا به ديابت (نوع1 يا 2) تاثير منفي بر روي كنترل ديابت آنها نخواهد داشت. با اين وجود شيرين كننده هاي رژيمي نيز مي تواند جايگزيني مناسب در افرادي باشند كه مصرف شيريني جات در آنها بالاست (مخصوصا كودكان). انواع شيرين كننده هاي رژيمي: شيرين كننده هاي رژيمي به دو دسته "كالري زا" و "غير كالري زا" تقسيم ميشوند.

شيرين كننده هاي كالري زا:

دسته اول كه شامل فروكتوز، سوربيتول و مانيتول مي باشند، حاوي كالري هستند و بنابراين مصرف آنها بايد حساب شده باشد تا منجر به اضافه وزن نگردد. همچنين مصرف زياد سوربيتول و مانيتول به علت عدم جذب كامل در روده ها موجب اسهال مي گردد. بنابراين قبل از مصرف فرآورده هاي غذايي رژيمي به برچسب روي آنها كه بيانگر تركيباتشان است دقت كنيد. به طور كلي مصرف اين نوع شيرين كننده ها در افراد ديابتي چاق كه داراي چربي خون بالايي نيز هستند، توصيه نمي شود.

شيرين كننده هاي غير كالري زا:

شيرين كننده هاي غير كالري زا مانند ساخارين و آسپارتام داراي هيچ كالري نيستند و باعث اضافه وزن نيز ميشوند. قدرت شيرين كنندگي آنها بسيار بيشتر از شكر معمولي مي باشد (حدود 200 برابر). بعضي از اين شيرين كننده ها مثل آسپارتام در اثر حرارت زياد اثر شيرين كنندگي خود را از دست مي دهند و بنابراين نمي توان از آنها در كيك پزي استفاده كرد. همچنين مصرف زياد ساخارين در بعضي از حيوانات منجر به سرطان مثانه شده كه البته هنوز در مورد انساني به اثبات نرسيده است. زنان باردار نيز بهتر است از ساخارين استفاده نكنند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت (با رويكرد اثرات فعاليت بدني بر پيشگيري و كنترل ديابت)/ دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص 45