سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

شناسايي عوامل خطرزاي فشار خون

5 سه شنبه 10 آذر 1394
عوامل غير قابل تغيير (مثل سن، جنس، زمينه نژادي و تاريخچه خانوادگي) و نيز عوامل قابل تغيير (مانند رژيم غذايي، عادات ورزشي و استرس) در بروز فشار خون بالا دخليند.

تلاش هاي گسترده اي براي درك علت فشار خون بالا و نيز شناسايي گروه هاي در معرض خطر آن صورت گرفته است. تعداد كثيري از عوامل غير قابل تغيير (مثل سن، جنس، زمينه ي نژادي و تاريخچه ي خانوادگي) در بروز آن دخليند و ارتباط اين عوامل با بروز فشار خون بالا هم تا حدودي روشن شده است. اما اينكه كداميك عامل اصلي است، هنوز معلوم نيست. عوامل قابل تغيير (مانند رژيم غذايي، عادات ورزشي و استرس) نيز مي تواند شما را در معرض ابتلا به فشار خون بالا قرار دهد.

اين سوالات را از خودتان بپرسيد:

  • در زندگي روزمره ام كمتر از آنچه كه بايد، فعاليت مي كنم؟
  • اضافه وزن دارم؟
  • غذاهاي شور زياد مي خورم؟
  • شيوه ي زندگي ام استرس زاست؟
  • سيگار مي كشم؟

اگر به هر يك از سوالات بالا جواب مثبت داده ايد، در معرض ابتلا به فشار خون بالا هستيد. هر چه تعداد جواب هاي مثبت تان بيشتر باشد، احتمال ابتلا در شما بالاتر است. اگر از استرس زندگي تان بكاهيد و اين عوامل قابل تغيير را تحت كنترل درآوريد، مي توانيد احتمال بروز فشار خون بالا را در خود كاهش دهيد.

95% موارد فشارخون بالا را در گروه فشار خون بالاي اساسي (اوليه) طبقه بندي مي كنند، چون علت افزايش فشار خون در اين موارد ناشناخته است. در ساير موارد، يك بيماري خاص به عنوان علت فشار خون بالا شناسايي شده است كه بعد از درمان آن، معمولا فشار خون به حالت طبيعي باز مي گردد. اين ها همان موارد فشار خون بالاي ثانويه هستند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص31