سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

شب كوري ناشي از كمبود ويتامين A

5 يکشنبه 10 مرداد 1395
اين بيماري چشمي در كودكان 2 تا5 ساله بسيار شايع است. اين بيماري از نخوردن كافي غذاهاي حاوي ويتامين A ناشي مي شود

اين بيماري چشمي در كودكان 2 تا5 ساله بسيار شايع است. اين بيماري از نخوردن كافي غذاهاي حاوي ويتامين A ناشي مي شود. اگر اين بيماري زود تشخيص داده نشود و درمان نشود، مي تواند كودك را كور كند.

 

علايم:

در ابتدا كودك ممكن است شب كوري پيدا كند يعني مانند ديگران نمي تواند در تاريكي خوب ببيند.

كمي بعد او گزروفتالمي پيدا مي كند. سفيدي چشم ها درخشندگي خود را از دست مي دهند و شروع به چروكيده شدن مي كنند.

حفره هاي كوچك خاكستري رنگ (لكه هاي بيتو) ممكن است در چشم ها تشكيل شود.

همچنانكه بيماري شديدتر مي شود، قرنيه نيز خشك و كدر مي شود و ممكن است فرورفتگي هائي پيدا كند.

سپس ممكن است قرنيه به سرعت نرم شده برآمدگي پيدا كند يا حتي بتركد. معمولا درد وجود ندارد، كوري ممكن است ناشي از عفونت، اسكار يا آسيب هاي ديگر باشد.

پيشگيري و درمان:

در صورت امكان، اگر ممكن است به نوزاد تا دو سالگي شير مادر بدهيد.

پس از شش ماهگي به كودك غذاهاي غني از ويتامين A بدهيد، مانند سبزي هاي تيره رنگ و گوشت دار، ميده ها و سبزي هاي زرد و سبزرنگ. شير، تخم مرغ، جگر و قلوه نيز مقدار زيادي ويتامين A دارند.

اگر احتمالا كودك از اين غذاها نمي خورد، يا او علايم شب كوري يا گزورفتالمي را نشان مي دهد، به او هر شش ماه يكبار يك كپسول ويتامين A 200 هزار واحدي بدهيد. به نوزادان كمتر از 6ماه از اين كپسول ندهيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:306