سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

سیر و کاهش فشار خون

5 چهار شنبه 6 خرداد 1394
سیر که یک ماده ی مغذی خارق العاده است دارای خواص فراوانی می باشد. سیر می تواند عامل خوبی برای پیشگیری از بیماری فشار خون بالا و حمله های قلبی و مغزی باشد.

سیر که یک ماده ی مغذی خارق العاده است دارای خواص فراوانی می باشد. مصرف این گیاه سابقه ی طولانی در طب سنتی چین، یونان، روم و ایران دارد. از گذشته تا به امروز از سیر برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها از جمله فشار خون بالا و بیماری های قلبی و عروقی استفاده می شود.

بهترین حالت مصرف سیر تازه است بیشتر خواص این گیاه در اثر حرارت از دست می رود بنابراین سیر حرارت دیده خواص طبی زیادی ندارد. آلیسین یکی از مهم ترین ترکیبات موجود در سیر می باشد . تحقیقات پزشکی صورت گرفته نشان می دهد که سیر می تواند عامل خوبی برای پیشگیری از بیماری فشار خون بالا و حمله های قلبی و مغزی و دیگر بیماری های قلبی و عروقی باشد.

کاری از گروه محتوای سالم باش