سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

سکته قلبی یکی از عوارض فشار خون بالا

5 يکشنبه 10 خرداد 1394
در افرادی که به بیماری فشار خون بالا مبتلا هستند، ماهیچه های قلب فعالیت بیشتری دارند و به غذا و اکسیژن بیشتری نیاز دارد. وجود این عامل در افراد احتمال بروز سکته ی قلبی را افزایش می دهد.

گاهی اوقات دیده می شود که در حین یک فعالیت ساده یا حتی استراحت و خواب، دردی خنجری در سینه انسان احساس شود. ممکن است که این درد، یک حمله ی قلبی بود باشد که اغلب در عین ناباوری افراد را به سوی مرگ می کشد.
باید بدانید سال ها روند اتفاق افتادن این حمله ی چند ثانیه ای پی ریزی شده است.
با مشاهده ی رفتار غذایی و روحی و فعالیت های بدنی یک فرد، می توان به راحتی زمینه ی این حمله را در آنان پیدا کرد.
همان طور که می دانید قلب وسیله ی پمپاژ خون در رگ ها است. به وسیله ی قلب و رگ ها، خون مواد غذایی و اکسیژن مورد نیازسلول ها را با خود حمل می کند و به تمام اعضای بدن می رساند.

خود قلب نیز مثل سایر اعضای بدن به خون احتیاج دارد، ماهیچه های قلب برای ادامه ی فعالیت خود به غذا و اکسیژن احتیاج دارند. حال اگربرای چند لحظه خون به این ماهیچه ها نرسد، سلول های ماهیچه ای آسیب می بینند و نمی تواند همانند قبل فعالیت کنند.
اگر سرخرگ های خون رساننده به قلب سخت و تنگ شده باشند، ممکن است به راحتی با یک لخته ی خون به صورت ناگهانی بسته شوند و جریان خون دیگر نتواند از آن عبور کند، در این حالت خون به ماهیچه های قلب نمی رسد و مرگ سراغ این سلول های قلبی می آید.
وقتی این سلول ها می میرند دیگر نمی توانند بهبود یابند و یا سلول های سالم جایگزین آن ها شود، به این پدیده سکته ی قلبی می گویند.
ارتباط تنگاتنگی میان بیماری فشار خون بالا و مرگ و میر بر اثر سکته ی قلبی وجود دارد.

احتمال وقوع سکته ی قلبی بدون علامت خاصی و بدون اینکه بیمار اطلاع یابد، در افراد با فشارخون بالا، زیاد است.
مطالعات روشن ساخته که احتمال وقوع حمله ی قلبی در افرادی که به بیماری فشار خون بالا مبتلا هستند دو برابر دیگر افراد است.
تاثیر فشار خون بالا بر افزایش احتمال بروز سکته ی قلبی را می توان این گونه دانست که فشار خون بالا سبب تصلب شرایین می شود و تصلب شرایین سبب تنگ شدن سرخرگ های خون رساننده به ماهیچه های قلب می شود و احتمال مسدود شدن این رگ ها را بالا می برد.
همچنین در افرادی که به بیماری فشار خون بالا مبتلا هستند، ماهیچه های قلب فعالیت بیشتری دارند و بنابراین به غذا و اکسیژن بیشتری نیاز دارند. وقتی این دو عامل در این افراد جمع می شود، احتمال بروز سکته ی قلبی را افزایش می دهد.


کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص58