سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

سينوزيت و روش هاي درمان

5 پنج شنبه 11 شهريور 1395
98درصد سينوزيت هاي حاد بزرگسالان، ويروسي است. تقريبا تنها 13درصد عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني، همراه با سينوزيت باكتريايي است

 

1. معيارهاي باليني براي تشخيص سينوزيت حاد باكتريايي شامل:

ترشحات چركي بيني

درد دندان هاي فك بالايي يا درد صورت (به ويژه هنگامي كه يكطرفه است).

وجود درد به هنگام لمس يا فشار يكطرفه ي سينوس

بدتر شدن شكايات بعد از بهبود اوليه

2. تنها زماني كه شكايات شديد يا متوسط تا شديد بيمار بيش از 7روز طول بكشد از آنتي بيوتيك ها استفاده مي شود.

3. درمان اوليه براي سينوزيت باكتريال آموكسي سيلين، داكسي سيكلين، تري متوپريم، سولفامتوكسازول مي باشد.

4. تمام بيماران بايد به صورت زير درمان علامتي شوند:

آنتي هيستامين هاي خواب آور به علاوه پسودوافدرين يا ايپراتروپيوم داخل بيني

داروهاي ضد درد و ضد تب براي كاهش درد و تب

 

تصميم گيري براي درمان

98درصد سينوزيت هاي حاد بزرگسالان، ويروسي است. تقريبا تنها 13درصد عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقاني، همراه با سينوزيت باكتريايي است.

معيارهاي باليني تشخيص سينوزيت باكتريايي حاد بر اساس بررسي مطالعات زير است:

ترشحات چركي بيني

درد دندان هاي فك بالا يا درد صورت (به ويژه هنگامي كه درد يكطرفه است)

وجود درد به هنگام لمس يا فشار يكطرفه ي سينوس

بدتر شدن علايم بعد از بهبود اوليه

براي اثبات تشخيص سينوزيت حاد باكتريايي، بيماران بايد همه ي 4ويژگي بالا را داشته باشند.

ترشحات چركي يا بد رنگ بيني يا خلط، به خودي خود بيانگر عفونت هاي باكتريايي نيست هرچند معمولا به اشتباه، بر اساس آن، درمان با آنتي بيوتيك شروع مي شود

آنتي بيوتيك تنها در صورت وجود شكايات شديد يا متوسط تا شديد كه بيش از 7روز طول بكشد، استفاده مي شوند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دارو درماني مؤثر/ اسكات واكر/ مترجم: دكتر امير هوشنگ زرگرزاده/ ناشر: چهارباغ/ ص: 260