سالم باشیم

سلامت مو

خانه/سلامت مو

سيكل رشد مو در بدن

5 سه شنبه 21 مهر 1394
علت آن كه موهاي سر همواره در حال رشد مي باشد اما مثلا موهاي ابرو تا اندازه مشخص بلند مي گردد، در كنترل ژنتيكي آنها بوده كه مدت زمان آناژن و تلوژن آنها را تعيين مي كند. مثلا در موي سر در آن واحد 85 درصد موها در حال رشد بوده و تنها 13 درصد موها در حال استراحت مي باشند.

مدت رشد و استراحت موهاي نواحي ديگر بدن به قرار زير مي باشد:

ابرو: مدت استراحت: 12 هفته / مدت رشد: 8 – 4 هفته / تعداد پياز مو در هر سانتي متر مربع پوست: 350 / سرعت رشد در روز: 0/61 ميلي ليتر

ريش صورت: مدت استراحت: 10 هفته / مدت رشد: 1 سال / تعداد پياز مو در هر سانتي متر مربع: 500 در چانه و 800 در گونه / سرعت رشد: 0/32 ميلي متر

سبيل: مدت استراحت: 6 هفته / مدت رشد: 16 هفته / تعداد پياز در هر سانتي متر مربع: 0/500 سرعت رشد: 0/38 ميلي متر

زير بغل: مدت استراحت: 12 هفته / مدت رشد: 16 هفته / تعداد پياز مو: 0/65 سرعت رشد: 0/3 ميلي متر

موها پا: مدت استراحت: 24 هفته / مدت رشد: 16 هفته / تعداد پياز مو: 0/60 سرعت رشد: 0/21 ميلي متر

موهاي نواحي تناسلي: مدت استراحت: يك هفته / مدت رشد: چندين ماه / تعداد پياز مو: 0/70 سرعت رشد: 0/3 ميلي متر

علت آن كه موهاي سر همواره در حال رشد مي باشد اما مثلا موهاي ابرو تا اندازه مشخص بلند مي گردد، در كنترل ژنتيكي آنها بوده كه مدت زمان آناژن و تلوژن آنها را تعيين مي كند. مثلا در موي سر در آن واحد 85 درصد موها در حال رشد بوده و تنها 13 درصد موها در حال استراحت مي باشند. اما در ابرو تنها 10 درصد موها در حال رشد و 90 درصد موها در حال استراحت هستند.


كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فرهنگ زيبايي و درماني پوست و مو/ مهدي ضيائي/ ناشر: عصرجوان/ ص100