سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

سيب زميني، گياهي با هزار خاصيت

5 دوشنبه 21 تير 1395
سيب زميني گياهي است چند ساله و داراي غده هاي زيرزميني مملو از نشاسته.

سيب زميني به دليل داشتن مقدار زيادي ويتامينC، ضدبيماري اسكوربوت است و كشورهايي كه از اين گياه استفاده مي كردند هيچ گاه مردم آن جا به اين بيماري دچار نشدند.

سيب زميني گياهي است چند ساله و داراي غده هاي زيرزميني مملو از نشاسته. بر روي اين غده ها جوانه هايي پديد مي آيد كه به صورت ساقه تا ارتفاع 60سانتي متر بالا مي آيد.

خواص درماني:

1. برگ و ساقه و ميوه سيب زميني به علت داشتن سولانين، مخدر و آرام بخش است ولي به علت سمي بودن، نبايد مورد مصرف داخلي قرار گيرد و بايد فقط به عنوان ضماد و استعمال خارجي استفاده مي شود.

2. سيب زميني به علت داشتن ويتامين C زياد براي مقابله با بيماري اسكوربوت به كار مي رود.

3. براي تسكين سوختگي ها، سيب زميني خام را رنده كنيد و به عنوان ضماد روي قسمت هاي سوختگي بگذاريد و هرچند دقيقه آن را عوض كنيد و ضماد تازه روي آن قرار دهيد.

4. سيب زميني را مي توان با گياهان لعابدار مانند باميه پخت و ضماد آن را براي تسكين ورم، ضرب خوردگي، ورم حاد انگشتان و كوبيدگي به كار برد.

5. هميشه سعي كنيد كه سيب زميني را با پوست بخوريد زيرا پوست آن داراي مقدار زيادي پتاسيم مي باشد.

6. سيب زميني داروي بسيار خوبي براي از بين بردن تورم است.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياهان معجزه گر/ دكتر سهراب خوشبين/ ناشر: كردگاري/ ص: 221