سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

سياهدانه دشمن ديابت

5 دوشنبه 9 شهريور 1394
بيماري قندخون معروف به بيماري دوست همراه است- يعني در تنظيم وعده هاي غذايي و التزام به آموزه هاي پزشك با بيمار مبتلا، دوست همراه و همگام است- خوشبختانه سياهدانه نقش مهمي در درمان بيماري قند دارد.

دوست همراه

بيماري قندخون معروف به بيماري دوست همراه است- يعني در تنظيم وعده هاي غذايي و التزام به آموزه هاي پزشك با بيمار مبتلا، دوست همراه و همگام است- خوشبختانه سياهدانه نقش مهمي در درمان بيماري قند دارد كه شرح آن بدين قرار است:

  • به اندازه ي يك ليوان از سياهدانه ي آسياب شده
  • نصف ليوان از بذر تره تيزك(شاهي)
  • يك ليوان انار آسياب شده(كه پس از خشك كردن آن بدست مي آيد)
  • يك ليوان از ريشه ي كلم آسياب شده كه بعد از خشك كردن كلم بدست مي آيد.

 

اقلام فوق را با هم مخلوط كرده و نصف قاشق از مخلوط بدست آمده بايد حداقل نيم ساعت قبل از غذا ميل شود- براي كاستن از تلخي اين معجون مي توان نصف قاشق از عسل خالص به آن اضافه كرده و ميل نمود. استفاده از اين معجون را تقريبا به مدت يك ماه مي توان ادامه داد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بيماري هاي قلب، خون و عروق(1)/ استاد خيرانديش/ ناشر: گوهر ماندگار/ ص52