سالم باشیم

چربی خون

خانه/چربی خون

سنجش كلسترول در منزل

5 سه شنبه 28 ارديبهشت 1395
امكان اندازه گيري سطح كلسترول خون در منزل به وسيله كيت هاي موجود در داروخانه ها وجود دارد

امكان اندازه گيري سطح كلسترول خون در منزل به وسيله كيت هاي موجود در داروخانه ها وجود دارد. برخي از اين كيت ها فقط سطح كلسترول كلي را اندازه گيري مي نمايند و برخي هم سطح كلسترول كلي را و هم سطح HDL را مي سنجند. برخي هم سطح LDL،HDL، تري گليسيريد و كلسترول را مي سنجند.

استفاده از اين ابزارها يا اندازه گيري سطح كلسترول خون در هنگام سلامتي ضرري ندارد. البته اين آزمايش ها جايگزين سنجش آزمايشگاهي ليپوپروتئين ها نمي شوند (كه نيازمند ناشتا بودن در هنگام آزمايش مي باشند).

اگر در يكي از اين روش ها نتايج حاكي از سطح كلسترول 200mg يا بيشتر باشند، بايد پيگيري و سنجش زير نظر يك متخصص مجرب صورت گيرد.

اكثر آزمايشگاه ها سطح LDL خون را مستقيما اندازه گيري نمي كنند. در مواردي كه سطح افزايش قابل توجه تري گليسيريد خون بطور قابل توجهي بالا باشد سنجش مستقيم LDL ضروري است.

به مدت 10 تا 12 ساعت پيش از آزمايش، بايد به جز آب هيچ چيز نخوريد و نياشاميد(اغلب در طول شب)

شما مي توانيد تا 10-12 ساعت پيش از آزمايش، غذاهاي معمولي را مصرف بكنيد.

اگر شما در روز آزمايش بيمار باشيد، حتما آزمايش را به روز ديگري موكول كنيد.

پيش از انجام آزمايش از پزشك خود سوال نماييد كه در صبح روز آزمايش، مجاز به مصرف كدام يك از داروهاي خود مي باشيد.

 

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پژوه/ ناشر موسسه پيشگيري و ارتقاء سلامت/ص:38