سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

سنبل الطيب و موارد استفاده از آن

5 سه شنبه 12 مرداد 1395
سنبل الطيب براي مدت طولاني بعنوان يك مسكن و آرام كننده اعصاب مطرح بوده است اما در اين مورد نظرات متفاوت است

گياه وحشي سنبل الطيب در جنگل ها، در امتداد حاشيه رودخانه ها و در دشتزارهاي مرطوب سرتاسر آلمان رشد مي كند. فرآورده هاي دارويي ساخته شده با استفاده از سنبل الطيب زراعي كه عمدتا در انگليس، توليد مي شود.

اين گياه يك گياه نسبتا بلند و چند ساله است كه تا ارتفاع 1.5 متري رشد مي نمايد. اين گياه داراي برگ هاي شانه اي متقابل و شكوفه هاي سفيد متمايل به قرمز كوچك است كه گل آذين هاي چتري و پرگلي را تشكيل مي دهند.

سنبل الطيب براي مدت طولاني بعنوان يك مسكن و آرام كننده اعصاب مطرح بوده است اما در اين مورد نظرات متفاوت است. بسياري از افراد اغلب ادعا مي كنند كه سنبل الطيب داراي اثر تلقيني مي باشد يا در واقع يك يك شبه دارو مي باشد اما با اين وجود افراد اما با اين وجود افراد متخصص در امر گياهان دارويي و عطارها استفاده از اين گياه و فرآورده ها حاصل از آن را متوقف نكرده و هنوز به مصرف آنها ادامه مي دهند. اكنون مدت كوتاهي است كه كاملا مشخص شده است كه گياه سنبل الطيب يك مسكن واقعي و مؤثر مي باشد و اينگونه مطرح شده است كه نظرات منفي راجع به اين دارو مي تواند به دليل استفاده از دزهاي ناكافي اين دارو ايجاد شده باشد. حتي با استفاده از 10_20 قطره از تنتور سنبل الطيب نيز رسيدن به نتايج درماني بخ سختي حاصل مي شود و براي حصول نتايج قابل قبول، دزهاي بسيار بيشتر و بعنوان مثال يك تا دو قاشق چايخوري از تنتور معمولا نياز است. مزيت ديگر اين گياه اين است كه سنبل الطيب بسيار متحمل بوده و فاقد يا داراي عوارض سوء جانبي بسيار كمي مي باشد. يك دز انفرادي به اندازه يك قاشق چاي خوري از تنتور سنبل الطيب براي مشاهده اثر درماني آن ناكافي است و در صورت استفاده از اين مقدار بايد دو تا سه بار اين مقدار از تنتور را با فواصل كوتاه مصرف نمود. در حال حاضر داروهاي اختصاصي حاوي سنبل الطيب در داروخانه ها موجود هستند و عمدتا اين فرآورده ها به اين دليل تهيه شده اند كه ميزان كافي سنبل الطيب جهت تاثير درماني كافي مصرف گردد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

گياه درماني/ رودلف فريتز/ مترجم: مهدي صفايي خرم/ ناشر: سخن گستر/ ص: 400