سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

سرفه هاي مكرر را درمان كنيد

5 شنبه 19 تير 1395
سرفه مزمن و خشك بخصوص در شب يا اوايل صبح از علايم آسم خفيف است.

 

انواع سرفه:

سرفه خلط دار،

 خلط يا بلغم ايجاد مي كند كه از ريه خارج مي شود. معمولا نبايد از اين نوع سرفه جلوگيري كرد. لازم است تمام خلط ها از ريه خارج شود.

سرفه خشك،

 اين سرفه خلط به همراه ندارد. تك سرفه هاي خشك و كوتاه در پايان سرماخوردگي يا هنگامي كه درمعرض محركي مانند گردوخاك يا سيگار قرار بگيريد، ايجاد مي شود. سرفه هاي خشك همراه با بيماري هاي ويروسي چندين هفته طول مي كشد و اغلب شب هنگام شدت پيدا مي كند.

سرفه مزمن و خشك بخصوص در شب يا اوايل صبح از علايم آسم خفيف است. سرفه مزمن اغلب در نتيجه بازگشت اسيد معده به ريه و گلو ايجاد مي شود.

 

پيشگيري:

سيگار نكشيد. درمعرض دود سيگار ديگران قرار نگيريد. تك سرفه هاي خشك و كوتاه(سرفه سيگاري ها) به اين معني است كه ريه شما دائما در حال تحريك است.

هر روز به ميزان فراوان مايعات بنوشيد. ادرار كردن بيش از حد عادي نشان از نوشيدن مايعات به ميزان كافي دارد.

درمان:

آب فراوان بنوشيد.

داروي سرفه باعث تسكين گلوي تحريك شده مي گردد.

هنگام خوابيدن زير سر خود بالش اضافي بگذاريد.

از داروي تجويزي ديگران استفاده نكنيد.

در معرض گرد و خاك، سيگار و ساير محرك ها قرار نگيريد، يا از ماسك مناسب براي جلوگيري از محرك ها استفاده كنيد.

داروهاي ضد سرفه را با احتياط مصرف كنيد، سرفه كردن مفيد است زيرا باعث مي شود اختلاط ريه خارج شود و از عفونت ميكروبي جلوگيري شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي بهداشت خانواده/ دونالد كمپر/ مترجم: معصومه صابرمقدم/ ناشر: اطلاعات/ ص234