سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

سردرد هاي تنشي در كودكان

5 سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
شايعترين علت سردرد دوره اي كودكان و نوجوانان را همانند بالغين سردرد تنشي تشكيل مي دهد

سردرد تنشي:

شايعترين علت سردرد دوره اي كودكان و نوجوانان را همانند بالغين سردرد تنشي تشكيل مي دهد. كودك بطور دوره اي دچار سردردهايي كه بين نيم ساعت تا چند روز طول مي كشد مي شود. سردرد تنشي در هر دو طرف سر و و به صورت احساس فشار و سنگيني در سر است. شدت سردرد متوسط تا خفيف است و با فعاليت و بازي تشديد نمي يابد. برخلاف ميگرن در اين سردرد تهوع و استفراغ وجود ندارند اما ممكن است حساسيت به نور و صدا وجود داشته باشد. از آنجاييكه مهمترين عامل اين سردرد ترس و اضطراب كودك است، لازم است بررسي از لحاظ عوامل تنش زا در محيط خانه و مدرسه به عمل آيد.

سردرد هاي حاد اطفال بيشتر به علت عفونت هاي ويروسي دستگاه تنفسي، سينوزيت و مننژيت ويروسي و بندرت تومورهاي مغزي است. در كودكاني كه مشكلات مادرزادي قلبي دارند سردرد ممكن است به علت آبسه و عفونت هاي مغزي باشد.

 

درمان

قبل از 15 سالگي بايد از مصرف آسپرين در كودكان خودداري شود. سردرد كودكان معمو لا كوتاه مدت است و با استامينوفن و خوابيدن بر طرف مي شود. براي كودكان بالاتر از 6سال مي توان علاوه بر استامينوفن از قرص هاي ديگر نيز در درمان حملات سردرد استفاده كرد. اگر كودك دچار تهوع و استفراغ شده باشد، مي توان از متوكلوپرانيد نيز بكار برد. بعلاوه در كودكان بالاتر از 6سال مي توان از سوماتريپتيان و ارگوتامين نيز استفاده كرد. براي پيشگيري از حملات سردرد مي توان از پروپرانول، آميترپتيلين، نورتليپتلين و سيپروهيتادين استفاده كرد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 67