سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

سردرد ناشي از عفونت هاي مغزي

5 جمعه 10 ارديبهشت 1395
عفونت هاي مغزي شامل مننژيت (عفونت پرده هاي دور مغز)، آنسفاليت (عفونت مغز) و آبسه هاي مغزي از علل بدخيم سردرد هستند

عفونت هاي مغزي شامل مننژيت (عفونت پرده هاي دور مغز)، آنسفاليت (عفونت مغز) و آبسه هاي مغزي از علل بدخيم سردرد هستند. سردرد در اين موارد در تمام سر و همراه تهوع، استفراغ، تب و حالت گيجي و منگي است. در مننژيت، درد گردن و پشت ممكن است وجود داشته باشد. از علايم ديگر ممنژيت سفتي گردن است كه مانع خم كردن گردن مي شود. علاوه بر اينها به ويژه در آنسفاليت و آبسه مغزي ممكن است تشنج و از دادن هوشياري، اختلال تكلم و فلج دست و پا نيز رخ مي دهد.

تشخيص و درمان عفونت هاي مغزي از اورژانس هاي پزشكي است هرقدر درمان زودتر شروع شود، عوارض بيماري كمتر خواهد بود. لذا هروقت سردرد و تب باهم وجود داشت بايد سريعا به پزشك مراجعه كرد.

براي تشخيص مننژيت بررسي مايع مغزي نخاعي الزامي است. در اين موارد، با وارد كردن سوزني باريك در ستون فقرات كمري مقداري از مايع مغزي نخاعي را كشيده و مورد آزمايش قرار مي دهند.

برخي از بيماران از انجام اين آزمايش امتناع مي كنند و تصور مي كنند كه كشيدن مايع مغزي نخاعي سبب آسيب به نخاع و فلج يا ناتواني هاي جنسي مي شود. اما بايد بدانيم كه نخاع در تمام طول ستون فقرات تداوم ندارد، بلكه نخاع تا ابتداي ستون فقرات كمري وجود دارد و پايين تر از اين مهره هاي كمري ديگر نخاعي وجود ندارد.

گاهي اوقات بعد از كشيدن مايع نخاع سردرد ايجاد مي شود كه در اكثر موارد با استراحت و مسكن ظرف يك هفته برطرف مي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 80