سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

زيبايي فراتر از ظاهر است

5 دوشنبه 14 دي 1394
زيبايي واقعي، آن خودآگاهي است كه شما را وا مي‌دارد خود را دوست بداريد و با اعتماد به نفس و برخوردي گرم و دلنشين با ديگران روبه‌رو شويد و به آنها نشان دهيد كه آدم خيلي خاصي هستيد و از جذابيتي ويژه برخورداريد.

زيبايي واقعي، آن خودآگاهي است كه شما را وا مي‌دارد خود را دوست بداريد و با اعتماد به نفس و برخوردي گرم و دلنشين با ديگران روبه‌رو شويد و به آنها نشان دهيد كه آدم خيلي خاصي هستيد و از جذابيتي ويژه برخورداريد. رفتار مهرآميز شما سبب مي‌شود كه ديگران دوستتان بدارند، تحسينتان كنند، از مصاحبت و معاشرت با شما لذت ببرند و در همه موارد روي شما به عنوان آدمي با شخصيت و جذاب حساب كنند.

حفظ تعادل بين انرژي و آرامش است كه شما را در هر محفل و مجلسي، تحسين برانگيز نشان مي‌دهد. هر كس بايد شخصيتي خاص خود داشته باشد. هرگز ديگران را الگو قرار ندهيد. خود باشد. هيچ بچه‌اي بي‌تفاوت و عاري از جذابيت زاده نمي‌شود.

هر كس در خودش چيزي دارد كه بايد كشف كند. هر يك از ما معجزه‌اي هستيم- معجزه آفرينش. ما مي‌توانيم خود را به كمال برسانيم. فقط كافي است كه بخواهيم. البته با توجه به استانداردهاي زيبايي، تنها تعداد انگشت شماري از ما زيبا خوانده مي‌شوند، اما واقعيت اين است كه هر كس نوعي زبيايي و ملاحت در خود دارد كه بايد كشف كند.
حتماً زيباياني را ديده‌ايد كه آنقدر محو جمال خود شده‌اند و به خود باليده‌اند كه از نظر ديگران افتاده، مطرود شده‌اند. مهم اين است كه شما درباره خود خوب و مثبت فكر كنيد، اما در رويارويي با ديگران اين تصور را به خودخواهي و خودبيني بدل نكنيد و آدمي سرزنده و جالب به نظر برسيد. در نتيجه، اين زيبايي جسمي فاني نيست كه ديگران را به طرفتان مي‌كشد، بلكه زيبايي باقي وجوتان است كه همه را مجذوب مي‌كند. در اين ماه زيبايي، بزرگترين اميدم اين است كه شما دريابيد در واقع كه هستيد و چگونه مي‌توانيد خود را بهتريني كه مي‌توانيد بكنيد و به خود بگوييد: «تو را دوست دارم!» و خود را خوشبخت، متكي به خود، مثبت و سرزنده حس كنيد و به ديگران بشناسانيد.

حتي اگر دوران ميانسالي و كهنسالي را مي‌گذرانيد، مي‌توانيد خود را با نشاط و فعال حس كنيد و دگرگوني‌هايي مثبت در خود پديد آوريد. روش حس كردن زيبايي و كنار آمدن با زندگي را فرا بگيريد و به سال خوب و زيبايي كه در پيش داريد بينديشيد. راه‌هاي پيشنهادي، غير عملي و دشوار نيست. شما احتمالاً به راه‌هاي دشوارتري هم نياز نداريد. شايد يك درصد نيازمند چنين راه‌هايي باشند. اما هر كس مي‌تواند از تجديد نظر درباره خود بهترين نتيجه را بگيرد و اينك، زمان همين كار است. چند ريسك كوچك كه بتواند شيريني و هيجاني به زندگيتان ببخشد و تنوعي پديد آورد، يكنواختي عذاب‌آور و وحشت‌انگيز را از دنيايتان بيرون مي‌اندازد. بكوشيد با ديد تازه‌اي به خود بنگريد و با طرز تفكر جديدي درباره خود بينديشيد. براي رشد و تحول و تكامل سالم، بايد بالا رفتن را آموخت، حالا مي‌خواهد بالا رفتن از يك درخت باشد، يا امتياز آوردن در يك بازي و يا…

ما هميشه بچه‌هايمان را تشويق مي‌كنيم بالا بروند، در بازي جنب و جوش و حرارت بيشتري به خرج بدهند، نيروهاي خود را كشف كنند و ميزان لياقتشان را بيازمايند. آزمون، تمرين، تلاش، آموزش و رشد به بچه‌ها محدود نمي‌شود. به خود جرات بدهيد شادي‌ها را تجربه كنيد و زندگي جذاب و پر هيجاني را بگذرانيد. سر حالي و سرخوشي، نوعي زيبايي در شما پديد مي‌آورد كه در سراسر عمر با شما خواهد بود، البته اگر به بالا رفتن ادامه دهيد و از صعود باز نمانيد.

 

منبع: زيباشو دات كام