سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

زنگ خطر فشار خون بالا

5 دوشنبه 2 آذر 1394
فشار خون بالاي ثانويه، فشار خوني است كه از ابتلا به بيماري هاي قلبي يا كليوي يا نظير اينها ناشي ميشود؛ كه با درمان اين بيماري ها، فشار خون بالا نيز درمان ميشود.

فشار خون بالاي ثانويه به اين معني است كه يك بيماري خاص باعث بروز فشار خون بالا شده است. فشار خون بالا يكي از چندين علامت همراه با آن بيماري است. اگر بيماري بوجود آورنده ي فشارخون بالا درمان شود، فشار خون بالا هم پايين مي آيد. درمان بيماري زمينه اي اغلب فشار خون بالا را ريشه كن مي كند.

نشانه هايي كه بايد بي درنگ ما را به بررسي فشار خون بالاي ثانويه رهنمون شوند، عبارتند از:

 • آسيب چشمي، كليوي يا قلبي
 • سابقه ي خانوادگي بيماري كليوي
 • حملات گُر گرفتگي وقتي پوستتان قرمز و داغ مي شود
 • تيره شدن پوست و پيدايش خطوط تيره روي پوست
 • عدم تحمل گرما
 • شنيدن صداي همهمه ي بلند و مداوم در شكم
 • كاهش سطح پتاسيم خون
 • عدم پاسخ مناسب به درمان هايي كه معمولا در فشار خون بالا موثرند
 • نبض تند
 • شروع فشار خون بالا قبل از 20 سالگي يا بعد از 50 سالگي
 • سطوح بالاي غير معمول در فشار خون (بالاتر از 120/180 ميلي متر جيوه)

اگر متوجه هر يك از علائم ذكر شده در اين فهرست شديد، به پزشكتان گوشزد كنيد. با تشخيص و درمان فشار خون بالاي ثانويه در مراحل اوليه، بيشتر مي توانيد مطمئن باشيد كه فشار خونتان، پيش از بروز آسيب دائمي، به وضعيت طبيعي باز مي گردد. بعضي تغييرات، مثل آسيب كليوي، مي توانند به صورت دائمي موجب فشار خون بالا شوند، حتي اگر علت ثانوي فشار خون بالا از بين برود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص70