سالم باشیم

سلامت مو

خانه/سلامت مو

زندگي حشره خونخوار روي سر انسان!

5 پنج شنبه 30 مهر 1394
شپش حشره اي است كه انگل انسان محسوب شده و يا زندگي بر روي پوست و موي فرد آلوده به آن، از خون فرد تغذيه مي كند. اين حشره خيلي ريز بوده اما بدون ميكروسكوپ مي توان آن را ديد.

شپش حشره اي است كه انگل انسان محسوب شده و يا زندگي بر روي پوست و موي فرد آلوده به آن، از خون فرد تغذيه مي كند. اين حشره خيلي ريز بوده اما بدون ميكروسكوپ مي توان آن را ديد. سه نوع از اين حشره مي تواند پوست و مو را آلوده كند كه عبارتند از: شپش سر، شپش بدن، شپش عانه (پوبيك).

شپش سر بيشتر در كودكان به خصوص دختر بچه ها شايع است اما در زنان و پسر بچه ها نيز ديده مي شود و با آنكه با وضعيت بهداشتي فرد ارتباط دارد اما نمي توان بيماري شپش سر را مختص افراد فقير و با وضعيت بهداشتي نامناسب دانست به طوري كه كودكان خانواده هاي مرفه نيز گاه دچار آن مي شوند.

درمان بيماري با شامپوهاي ضد شپش و يا محلول هاي ضد شپش مختلف قابل انجام است اما مهمتر از آن استفاده از دارو، آبكشي پس از درمان است كه بهتر است با مخلوط آب و سركه انجام شود كه اين مخلوط بر روي شانه چوبي و يا فلزي ريخته شده و توسط شانه موها شانه شود كه با ابن كار تخم هاي چسبيده به موي سر نيز جدا شود. در صورتي كه خود شپش و تخم آن در سر پيدا نشود و يا اگر تخمي وجود داشت در بالاتر از يك و نيم سانتي متري سطح سر باشد. بيمار درمان شده و نياز به درمان ديگري ندارد. در مورد دانش آموزان نيز اين ملاك قابل استفاده است تا در مورد بازگشت به مدرسه آن ها تصميم گرفته شود. نكته مهم در شپش سر آن است كه هيچ خانواده اي با هر ميزان ثروت و رفاه نمي تواند خود را از اين بيماري مصون بداند و رعايت نكات بهداشتي در اين بيماري بسيار اهميت دارد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فرهنگ زيبايي و درماني پوست و مو/ مهدي ضيايي/ ناشر: عصر جوان/ ص130