سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

زنجبيل داروي رفع سرفه

5 چهار شنبه 9 تير 1395
گونه هاي دارويي اين گياه به شكل هاي دم كرده، شراب، تنطور و بخور مي باشد.

زنجبيل گياهي است علفي و چندساله كه تا ارتفاع 2متر بالا مي رود. ساقه آن راست و كرك دار و داراي شاخه هاي متعدد مي باشد.

گونه هاي دارويي اين گياه به شكل هاي دم كرده، شراب، تنطور و بخور مي باشند.

خواص طبي زنجبيل:

1. سرفه را آرام مي كند.

2. تشنج برونش ها را از بين مي برد.

3. اشتهاآور است.

4. مقوي بدن است.

5. ادرارآور است.

6. عرق آور است.

7. ضدعفوني كننده و ضدباكتري است.

8. گلو درد را برطرف مي كند.

9. اخلاط را خارج مي سازد.

10. داروي خوبي براي معالجه آسم مي باشد.

11. سياه سرفه را رفع مي كند.

12. تب مالاريا را معالجه مي كند.

13. تقويت كننده نيروي جنسي است.

14. مثانه را تقويت مي كند.

15. گوش درد و دندان درد را آرام مي كند.

16. باعث تنظيم پريود دختران جوان مي شود.

17. پريودهاي دردناك را درمان مي كند.

18. در معالجه زردي اثر مفيد دارد.

19. حالت تهوع را برطرف مي كند.

20. اسهال خوني را درمان مي كند.

 

مضرات:

چون زنجبيل گرم و خشك است بنابراين براي گرم مزاجان مناسب نيست و در صورت استفاده ي اين گونه اشخاص بايد آن را با سركه و يا ميوه هاي ترش بخورند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياهان معجزه گر/ دكتر سهراب خوشبين/ ناشر: كردگاري/ ص: 157