سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

زنان هميشه دنبال مراقبت اند

5 شنبه 12 دي 1394
زنان از مردان حمايت عاطفي مي طلبند، آنان در صددند كه مردانشان مراقبتشان نمايند و زنان در همان فضاي امن قادر به بيان احساساتشان باشند.

اگرچه زنان معاصر درصدد آن هستند كه آزاد باشند و از خود فعاليتي را نشان بدهند، اما طبيعت زنانه آنها هنوز باعث مي شود كه زنان از مردان انتظار داشته باشند كه مراقبتشان نمايند. آنان درصدد كسب مراقبت مردان هستند ولي به شكل ديگري.

زنان از مردان حمايت عاطفي مي طلبند، آنان در صددند كه مردانشان مراقبتشان نمايند و زنان در همان فضاي امن قادر به بيان احساساتشان باشند. در سايه ي چنين امكاناتي مرد مي تواند به راحتي به حرف هاي زنش گوش دهد و زن نيز از سبك شدن خود و بيان احساساتش خويشتن را مديون مرد مي داند و حتي به او جذب مي شود.

احساس امنيت خاطر بهترين ارمغاني است كه مرد معاصر مي تواند به زن معاصر هديه كند. در گذشته اين امنيت بيشتر جنبه فيزيكي داشت، ولي حالا با وجود امكانات حاصل از ابراز كنترل اجتماعي اين موضوع به حالت روحي بدل شده است.

اگر زني احساس كند كه در فضايي امن مي تواند حرف هايش را براي مرد خود بيان كند و مرد با او شريك احساس و درد خواهد بود، و مرد نيز بداند بدون صدمه ديدن و متهم شدن لايق كسب تقدير و تشويق زن خواهد بود، همين رابطه ي زناشويي به راحتي دوام خواهد يافت.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب روابط زناشويي موفق/ دكتر جان گري/ مترجم: دكتر قدير گلكاريان/ناشر: تلاش/ ص163