سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

زنان با چه عارضه هايي روبرو هستند؟

5 جمعه 10 ارديبهشت 1395
طرح طاسي زنانه با طاسي مردانه بسيار متفاوت است. عقب نشيني موهاي ناحيه پيشاني در خانم ها كمتر از نوع مردانه است

طاسي آندروژنيك

طرح طاسي زنانه با طاسي مردانه بسيار متفاوت است. عقب نشيني موهاي ناحيه پيشاني در خانم ها كمتر از نوع مردانه است. و موهاي حاشيه ي جلوي سر كاهش خيلي زيادي پيدا نمي كنند. ولي موهاي وسط سز نازك و كم پشت مي شوند. اگر چه شدت طاسي در افراد گرفتار متفاوت است و گاهي هم بسيار شديد است ولي خانم ها مثل آقايان به طور كامل طاس نمي شوندو كم پشت شدن موها از سنين زير 20سال شروع مي شود. گاهي شروع آن بعد از 30 سالگي است. در هرصورت در سنين 40 سالگي كاملا بارز مي شود طاسي اندروژنيك در خانم ها ممكن است با هيرسوتيسم همراه باشد يا مستقل از آن بروز كند.

اتيولوژي

احتمالا يك زمينه ژنتيكي باعث مي شود كه اين افراد واكنش بيشتري نسبت به تستوسترون سرم داشته باشند. ممكن است رسپتورهاي آندروژنتيك بيشتري روي فوليكول هاي مو داشته باشند. در هرصورت بسياري از اين خانم ها اختلال آندوكريني واضح ندارند، عادت ماهانه آن ها منظم است، مبتلا به نازايي يا گالاكتوره نيستند.

هيرسوتيسم

رشد موهاي زائد با طرح مردانه در خانم ها را هيرسوتيسم گويند. هيرسوتيسم از مشكلات شايعي است كه نگراني و اضطراب فراوان و ناراحتي هاي فكري و روحي براي بيمار به بار مي آورد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 110