سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

رژيم غذايي روزانه ديابتي ها

5 چهار شنبه 14 مرداد 1394
ديابتي ها بايد سه وعده غذا، بطور منظم، با زمان بندي مشخص و مقادير معقول در طول روز مصرف كنند. اين سه وعده معمولا صبحانه، ناهار و شام بعلاوه چند وعده غذاي سبك مثل چاشت، چاي عصرانه و كمي غذاي سبك قبل از خواب مي باشد.

رژيم با طعم ديابت

نخستين چيزي كه ديابتي ها بايد بخاطر داشته باشند اين است كه بدليل آنكه توانايي بدن در جذب قند به تحليل رفته است، سيستم بدني آن ها هرگز نبايد مالامال از مواد حاوي گلوكز گردد. در عمل اين بدان معني است كه ديابتي ها بايد سه وعده غذا، بطور منظم، با زمان بندي مشخص و مقادير معقول در طول روز مصرف كنند. اين سه وعده معمولا صبحانه، ناهار و شام بعلاوه چند وعده غذاي سبك مثل چاشت، چاي عصرانه و كمي غذاي سبك قبل از خواب مي باشد.

ديابتي هاي وابسته به انسولين بايد 3- 15دقيقه بعد از تزريق انسولين غذا بخورند. اين امر سبب مي شود انسولين زمان كافي براي جذب در خون داشته باشد و بتواند آماده هضم غذا گردد.

اگر شما يك بيمار ديابتي تازه تشخيص هستيد كه قبلا زندگي منظمي نداشته ايد، خوردن غذا در زمان مشخص در روز ممكن است براي شما دشوار باشد، اما بزودي برايتان ثابت خواهد شد كه اين كار به زحمتش مي ارزد و شما مي توانيد با اين فكر كه اگر بقيه افراد نيز منظم غذا مي خوردند احساس بهتري داشتند خود را تسلي دهيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و آشپزي براي بيماران ديابتي/ ميشل جانسون/ مترجم: دكتر محمد نخعي/ ناشر: شهراب/ ص15