سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

روش هاي پيشگيري از بروز تبخال

5 شنبه 22 خرداد 1395
جهت پيشگيري از تماس فيزيكي با افرادي كه ضايعات فعال دارند، خودداري كنيد

پيشگيري و درمان تبخال

جهت پيشگيري از تماس فيزيكي با افرادي كه ضايعات فعال دارند، خودداري كنيد.

به هنگام تبخال، براي جلوگيري از انتقال ويروس، دستان خود را مرتب بشوييد. اگر تبخال آزاردهنده نيست، بهتر است آن را به حال خود رها كنيد و مراقب باشيد تبخال تميز و خشك باشد.

مسواك شما ممكن است تا چند روز پناهگاه خوبي براي ويروس ها باشد و موجب بازگشت ويروس ها به دهان پس از بهبود تبخال شود. بنابراين بهترين كار آن است كه پس از بهبود نسبي تبخال، مسواك خود را دور انداخته و از مسواك جديدي استفاده كنيد. هم چنين بهتر است مسواك را در جاي خشك و بدون رطوبت قرار دهيد.

تا حد امكان از عواملي چون تب، استرس و اضطراب كه احتمال بروز تبخال را افزايش مي دهند، دوري كنيد.

از لب ها در مقابل شرايط نامساعد آب و هوايي و فيزيكي نظير قرار گرفتن در معرض اشعه خورشيد و باد محافظت كنيد. زماني كه قرار است مدت زيادي را در بيرون از خانه بگذرانيد، روي لب هاي خود كرم ضدآفتاب بماليد.

به محض احساس سوزش و خارش از يخ استفاده كنيد و تكه اي يخ را تا حدود يك ساعت روي محل قرار دهيد. چرا كه يخ موجب كاهش التهاب مي شود.

به هيچ وجه عضوي كه دچار تبخال شده است را نماليد يا نخارانيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان(3)/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 102