سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

روش هاي كنترل خشم و رسيدن به آرامش

5 پنج شنبه 26 فروردين 1395
به خاطر داشته باشيد گاهي اوقات انتظارات نابه جاي شما باعث عصبانيت نابه جا مي شود و در اين مواقع بهتر است انتظارات خود را اصلاح كرده و از ديگران انتظارات بيهوده نداشته باشيد

روش هاي طولاني مدت ايجاد آرامش پايدار در افراد خشمگين:

ورزش كنيد و فعاليت بدني منظم داشته باشيد، ورزش شديدترين عصبانيت ها را آرام مي كند.

پس از آرام شدن و رهايي از لحظات اوج خشم فكر كنيد و به سوالاتي از قبيل سوالات زير پاسخ دهيد:

  •  از چه چيزي عصباني هستيد يا چه چيز موجب عصبانيت شما شده است؟
  •  آيا عصبانيت شما بجاست يا نابجا؟
  • اگر عصبانيت شما به جاست بهترين راه بيان آن چيست؟

 

به خاطر داشته باشيد گاهي اوقات انتظارات نابه جاي شما باعث عصبانيت نابه جا مي شود و در اين مواقع بهتر است انتظارات خود را اصلاح كرده و از ديگران انتظارات بيهوده نداشته باشيد.

يكي از بهترين راه هاي برخورد با عصبانيت اين است كه پس از آرام كردن خود، درباره موضوعي كه شما را عصباني كرده با فرد مقابل صحبت كنيد، به ياد داشته باشيم كه اين صحبت ها بايد آرام و مؤدبانه باشد، هيچ وقت نبايد فرد مقابل را سرزنش كنيد يا به او حرف هاي نامربوط بزنيد. بهتر است سعي كنيد موضوعي كه باعث عصبانيت شما شده را با لحن آرام بيان كنيد و منتظر پاسخ او باشيد. در نظر داشته باشيد كه بعضي مواقع شما با كارهاي اشتباه خود موجب عصبانيت و مجادله متقابل مي شويد و اگر رفتارهاي نادرست خود را اصلاح كنيد مي توانيد دوستي هاي بهتري داشته باشيد.

دليل عصبانيت خود را دريابيد. در مورد افراد، موقعيت ها، و حوادثي كه سبب ايجاد ناراحتي در شما مي شوند، فكر كنيد و آن را رديابي نماييد. عصبانيت معمولا سبب ايجاد ترس هاي عمقي در وجود افراد مي شود. در زماني كه احساس مي كنيد به اوج عصبانيت نزديك شده ايد، از خودتان بپرسيد چه ترسي در وجودتان نهفته كه سبب مي شود احساساتتان تحريك شود.

كارهايي انجام دهيد كه به شما احساس خوبي مي دهند و از انجام آن ها لذت مي بريد. يك سرگرمي آرام بخش نظير نقاشي، كاركردن با آلات موسيقي يا انجام كارهاي دستي را انتخاب كرده به آموزش و تمرين مداوم آن بپردازيد.

ارتباطات اجتماعي خود را با دوستان خود افزايش داده و با آن ها هر ازگاهي درباره موضوعاتي كه شما را عصباني كرده درددل كنيد. اما مراقب باشيد دردل كردن و شكايت از روزگار براي شما به صورت يك عادت هميشگي در نيايد، چرا كه اين كار به تدريج بهترين دوستانتان را نيز از شما دور خواهد كرد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 4/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 49