سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

روش هاي درماني ديابت نوع2

5 دوشنبه 24 خرداد 1395
تغييرات سبك زندگي يا دارو درماني مي تواند اختلال عملكرد بعضي از سلول هاي بتا را بهبود بخشد، موجب ترشح انسولين گردد و قندخون را كاهش دهد.

ديابت نوع2:

1. رژيم غذايي و ورزش مي تواند از بروز ديابت پيشگيري نمايد و يا آن را به تاخير اندازد.

2.رژيم و ورزش به عنوان درمان آغازين در بيماراني كه به تازگي دچار ديابت نوع2 شده اند. در نظر گرفته مي شود اين 2 به كنترل قندخون و دارو درماني كمك مي نمايند.

3. متفورمين، همگلوبين گليكوزيله شده را به اندازه سولفونيل اوره ها كاهش مي دهد، اثر مطلوبي روي ميزان چربي سرم دارد و افزايش وزن و هيپوگليسمي ايجاد نمي نمايد.

4. سولفونيل اوره ها به عنوان درمان آغازين بسيار مؤثرند.

5. از انسولين براي درمان اوليه يا درمان كمكي قور تر مي توان استفاده كرد.

 

كليات درمان

برنامه پيشگيري از ديابت (DPP)، نشان داد كه خطرايجاد ديابت در معرض خطر كه تست تحمل گلوكز مختل دارند، با تغيير روش زندگي 58درصد و با مصرف متفورمين 31درصد كاهش يافت.

تغييرات سبك زندگي يا دارو درماني مي تواند اختلال عملكرد بعضي از سلول هاي بتا را بهبود بخشد، موجب ترشح انسولين گردد و قندخون را كاهش دهد.

انسولين درماني دقيق و جدي، خطر هيپوگليسمي را در بيماران افزايش مي دهد.

درمان جدي منجر به كاهش 60درصد عوارض ميكرووسكولار (رگ هاي كوچك) گرديد.

انسولين درماني جدي و دقيق در كنترل قندخون در ديابت نوع2.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دارو درماني مؤثر/ اسكات واكر/ مترجم: دكتر امير هوشنگ زرگر زاده/ ناشر: چهار باغ/ ص: 87