سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

روش هاي درمان انوع سرفه

5 چهار شنبه 9 تير 1395
سرفه كردن به خودي خود بيماري نيست ولي علامت بيماري هاي بسيار مختلفي است. كه حلق، شش ها يا نايژه ها را مبتلا مي سازد.

سرفه كردن به خودي خود بيماري نيست ولي علامت بيماري هاي بسيار مختلفي است. كه حلق، شش ها يا نايژه ها را مبتلا مي سازد.

درمان سرفه:

1. براي شل كردن موكوس و تسهيل هرنوع سرفه مقدار زيادي آب بنوشيد اين كار بهتر هر دارو عمل مي كند. با اين حال پتاسيم ممكن است مفيد باشد. همچنين بخار آب داغ تنفس كنيد. روي يك صندلي بنشينيد در حالي كه يك سطل آب بسيار داغ بين پاهايتان قرار دارد. يك قطعه پارچه روي سر خود بيندازيد و روي سطل را طوري بپوشانيد كه همچنان كه بخار بلند مي شود آن را تنفس كنيد بخار آب را به مدت 15 دقيقه عميقا تنفس كنيد. روزي چند بار آن را تكرار كنيد برخي افراد دوست دارند كه اسانس نعنا يا برگ اوكاليپتوس را در آب بجوشانيد، ولي آب داغ نيز به همان خوبي است.

2. براي انواع سرفه ها: بويژه يك سرفه خشك، شربت سرفه را مي توان تجويز كرد هر 2 يا 3 ساعت يك قاشق مرباخوري از آن را بخوريد.

3. براي سرفه شديد و خشك كه نمي گذارد بخوابيد، مي توانيد شربت كدئين دار يا كلرال هيدارته بخوريد.

4. هر نوع سرفه اي كه داريد از مصرف دخانيات خودداري كنيد. مصرف دخانيات به شش ها آسيب مي رساند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:239