سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

روش هاي جلوگيري از ابتلا به پوكي استخوان

5 يکشنبه 30 خرداد 1395
براي هر فردي سلامتي، فعال بودن و عدم شكستگي استخوان مهم ترين هدف است، مخصوصا با بالا رفتن سن اين هدف بايد بيشتر تقويت شود

براي هر فردي سلامتي، فعال بودن و عدم شكستگي استخوان مهم ترين هدف است، مخصوصا با بالا رفتن سن اين هدف بايد بيشتر تقويت شود. بهرحال، حركت بطرف دوري از پوكي استخوان و شكستگي استخوان ها، اقدامات ساده اي را بايد دنبال كرد. در بين ميليونها انسان پيشگيري از پوكي استخوان و شكستگي استخوان ها با استفاده از كلسيم، ورزش و درمان با هورمون استروژن براي زنان در دوران يائسگي از مهمترين اقدامات است كه امكان پذير مي باشد.

چنانچه شما از جمله افرادي هستيد كه هيچكدام از ريسك فاكتورهاي ذكر شده را نداريد و پوكي استخوان در شما تشخيص داده نشده است، بنابراين با پيروي از اقدامات زير و با ديدگاه روشني مي توانيد از امروز در پيشگيري از پوكي استخوان و عدم شكستگي استخوان ها در مابقي از عمرتان اميدوار باشيد.

1. رژيم غذايي مناسب

با رژيم غذايي مناسب استخوان هاي خود را قوي سازيد و پيشگيري را با استفاده از كلسيم شروع، نتايج بررسي هاي جامعي نمايانگر اين حقيقت است كه پيشگيري از پوكي استخوان بايد از طفوليت شروع شود، يعني زماني كه بدن در ساخت بافت هاي استخواني بيشترين فعاليت را دارد. با اضافه كردن مواد غذايي كه داراي كلسيم بيشتري مي باشند در برنامه غذايي خود و قرص هاي كلسيمي به عنوان مكمل، شروع بسيار مناسبي است كه استخوان هاي قوي قبل از سن سي سالگي ساخته شود.

2. شروع يك برنامه منظم ورزشي

دريافت كلسيم به تنهايي براي پيشگيري از پوكي استخوان كافي نيست، مگر اينگه با برنامه ورزشي توام باشد كه اين برنامه ورزشي شامل تمرين هايي با تحمل وزن باشد باضافه تمرين هاي ورزشي كه كشش عظلات پشت و پاها را تقويت كند.

3. دارو درماني

دريافت داروهايي از قبيل استروژن، فوزوماكس و ساير داروها در جهت استحكام استخوان ها پس از يائسگي.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري و درمان پوكي استخوان/ دكتر هريس ماكميان/ مترجم: دكتر فورغ شفيعي/ ناشر: عبادي فر/ ص: 81