سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

روش درمان بيماري هاي مقاربتي چگونه است؟

5 يکشنبه 2 اسفند 1394
امروزه نيز مبتلايان بيماري هاي آميزشي علاقه زيادي به پنهان ساختن بيماري خويش دارند

اكنون بايد ديد چگونه اشخاصي كه مبتلا به بيماري هاي آميزشي هستند تحت معالجه قرار مي گيرند. حتي امروزه نيز مبتلايان بيماري هاي آميزشي علاقه زيادي به پنهان ساختن بيماري خويش دارند. اگرچه وظيفه هر پزشكي است كه اسرار بيماران خويش را مكتوم نگه دارد و بيمار ترجيح خواهد داد كه پزشك او در اين موارد، شخص بيگانه اي باشد.

درمانگاه هايي كه در اين رابطه مي باشد بايد به وسيله كارمنداني كه تحت تعليمات مخصوصي قرار گرفته اند اداره شوند. اين اشخاص از ميان افراد بسيار با عاطفه و كاردان بايد انتخاب شوند و به ط.ور كلي از هرگونه انتقاد و دادن اندرزهاي اخلاقي و مذهبي به بيماران بايد خودداري كنندو تشخيص و معالجه در اين مراكز بايد كاملا محرمانه باشد، دوره هاي درمان اينگونه بيماري ها مي بايست به طور كامل و با فاصله زماني مشخص انجام شود تا تاثير خود را نشان دهد.

اگر در مشاهدات ميكروسكپي وجود ميكروب سوزاك محرز گردد با تزريق پني سيلين هايي با اثر طولاني در عضله ران بايد به معالجه اقدام نمود. داروي تزريقي توليد درد نمي نمايد فقط به هنگام فرو بردن سوزن درد سختي احساس مي گردد.

به بيماران گفته مي شود كه قبل از بهبودي كامل از آميزش جنسي خودداري نمايند و همچنين بيش از سه ماه در فواصل زياد جهت معاينه و انجام آزمايشات به درمانگاه مراجعه نمايند.

روز بعد از پايان دوران معالجه بيمار جهت بررسي تاثيرات دارو به درمانگاه مراجعه كند تا در صورت نياز تزريقات لازمه انجام گيرد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان خستگي و ناتواني جنسي/ ن. نويد/ ناشر راهيان سبز/ ص: 110