سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

روزه و بيماران فشارخوني

5 جمعه 4 تير 1395
يك بيمار مبتلا به فشارخون كه براي كنترل فشارخون نياز به داروهاي زيادي دارد و اين داروها را روزانه در چند نوبت مصرف مي كند

علم پزشكي نوين ثابت كرده است كه روزه بسياري از بيماري ها را درمان مي كند. روزه در داخل بدن فعل انفعالاتي به وجود مي آورد كه براي سلامت بسيار نافع است. در گذشته اثرات مفيد روزه درماني را به علت شناخته نشدن تركيبات مواد غذايي بخوبي نمي دانستند، اما پس از آشنايي با بيوشيمي غذايي، اهميت روزه درماني براي همگان آشكار است.

يك بيمار مبتلا به فشارخون كه براي كنترل فشارخون نياز به داروهاي زيادي دارد و اين داروها را روزانه در چند نوبت مصرف مي كند شايد چندان موفق به روزه داري نشود، اما يك بيمار فشارخوني ديگر كه اضافه وزن هم دارد و روزانه تنها يك قرص فشارخون مصرف مي كند، چه بسا از روزه داري فايده ببرد و فشارخونش هم بهتر كنترل شود، براي اينكه كاهش وزنش چه بسا فشارخون او را به حالت قابل كنترل تري درآورد.

بنا به تحقيق پزشكان، قلب انسان در موقع عادي در هر 70بار و در مدت 24 ساعت 100800 بار مي زند، ولي در موقع روزه داري چون قلب از وظيفه كمك به عمل هضم مواد غذايي معاف است، ضربان آن در هر دقيقه به 60 بار و يا هرشبانه روز به 86400 بار كاهش مي يابد و به عبارت ديگر 14400 بار كمتر مي زند. لذا جاي تعجب نيست كه انسان پس از يك دوره روزه داري و پرهيز از غذا خود را جوانتر و سالم تر از گذشته احساس كند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كناب اهميت پزشكي روزه در سلامت انسان/ دكتر سيد حبيب الله جعفري/ ناشر: امير كبير/ ص: 50