سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

روزه درماني

5 شنبه 15 خرداد 1395
منظور از روزه، محدود كردن يا قطع كامل مصرف غذا به صورت داوطلبانه و موقتي است

علم ما درباره قدرت پاكسازي و نوسازي روزه مربوط به دوران قديم است. منظور از روزه، محدود كردن يا قطع كامل مصرف غذا به صورت داوطلبانه و موقتي است. اين امر حتي در ميان مكاتب فلسفي رايج بوده است و آن ها براي تناسب اندام، و متعاقب ان رسيدن به مرحله دريافت حقيقت و خويشتن داري، روزه مي گرفتند.

روزه باعث مي شود دستگاه گوارش استراحت كند و نيروي خود را باز يابد، همچنين زائدات متابوليكي موجود زنده را دفع و بدن را پاك مي كند و نيروهاي شفابخش درون را براي مبارزه با بيماري به حركت وا مي دارد. تاثير روزه بر بسياري از بيماري ها به اثبات رسيده است. برخي از اين بيماري ها عبارتند از: بيماري هاي گوارشي، متابوليكي و غددي، چاقي، امراض قلبي و دستگاه گردش خون، بسياري از بيماري هاي دستگاه تنفس، بيماري هاي مرتبط با شكم، مثانه، كليه در زنان، انواع ناراحتي هاي پوستي و واكنش هاي آلرژيك، تمام انواع تب ها و همچنين موارد خاصي از اختلالات عصبي و ذهني.

البته در صورتي كه روزه گرفتن به موقع انجام شود، نقش پيشگيرانه آن در جلوگيري از ابتلا به بسياري از بيماري ها، بهبود وضعيت كلي سلامت جسماني و افزايش توان و قدرت بسيار عالي خواهد بود.

در وصف نقش و قدرت درماني بسيار مؤثر روزه گفته اند: روزه عمل جراحي بدون چاقو است يا روزه گذري شاهانه به سوي شفا است.

روزه با گرسنگي تفاوت بسيار دارد. منظور از گرسنگي، كمبود مواد غذايي مورد نياز و ضروري است، به شكلي كه بدن صدمه مي بيند. گرسنگي در موارد زير روي مي دهد:

1. اعتصاب غذا

2. كمبود غير عمومي غذا كه از قحطي و مصيبت ناشي مي شود.

3. به هم خوردن توازن دستگاه گوارش و بدن، به طوري كه با وجود مصرف كافي غذا سلول هاي بدن كماكان گرسنه مي مانند.

 
 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پاكسازي درون، راز سلامت تن و روان/ اريش راوخ/ مترجم: دكتر محمد عيوضي/ ناشر: سارگل/ ص: 38