سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

روبرو شدن با ناپدري و نامادري

5 شنبه 28 آذر 1394
آنچه بچه ها مي خواهند اطمينان خاطر است. در رويارويي با ناپدري يا نامادري، بايد به كودك اطمينان داد كه تغيير در زندگي خانوادگي، ذرهاي از محبت تان به او را نمي كاهد.

ملحق شدن به خانواده اي غير از خانواده ي خود براي هر كسي – چه والدين و چه فرزندان- گام بزرگي است. درك احساسات خود و همسرتان و كشف نحوه ي مديريت دغدغه هاي همه ي اعضاي خانواده به هر دوي شما كمك مي كند كه در خانه فضايي مثبت ايجاد كنيد.

تشكيل خانواده اي جديد با ازدواج مجدد، بي برو برگرد مستلزم فروپاشي خانواده ي قبلي است. از آنجا كه بيشتر بچه ها دلشان مي خواهد والدين شان تا ابد در كنار هم به شادي زندگي كنند، در مواجهه با چنين امري دستخوش احساسات گوناگوني مي شوند كه كنار آمدن با آن ها دشوار است.

بعضي بچه ها ممكن است بترسند كه مبادا نامادري يا ناپدري شان بخواهد جلو ارتباط آنها با مادر يا پدر واقعي شان را كه از آنها دور است بگيرد، يا شايد حس كنند اگر ناپدري يا نامادري شان را خيلي دوست داشته باشند به پدر يا مادر واقعي شان خيانت كردهاند. بعضي ها ممكن است از ناپدري يا نامادري شان بيزار باشند چون حس مي كنند او نزديكي و توجهي را كه در ارتباط دو نفره ي آنها با مادر يا پدرشان وجود داشته از بين برده است. بعضي ها هم از اينكه مجبورند امكاناتي محدود را با برادر و خواهرهاي جديد شريك شوند، دلخور مي شوند. تقريبا همه ي بچه ها نگرانند كه مبادا ديگر محبت و توجهي را كه پيش تر در زندگي شان داشتند، نداشته باشند. با وجودِ اين اغلب آنها واقعا دلشان مي خواهد با ناپدري يا نامادري و برادر و خواهرهاي ناتني شان رابطه ي خوبي داشته باشند.

مشكل رايج در چنين خانواده هايي اين است كه هر مشكلي در مورد بچه ها پيش بيايد تصور مي شود علت آن تغيير و تحولاتِ خانواده است. اما در واقع، بزرگ شدن تجربه اي سخت و پر تنش است و تقريبا همه ي بچه ها با مشكلات فراوان از اين مرحله گذر مي كنند. ممكن است مشكلات موجود در خانواده ي شما هم مسائل عادي مربوط به كودكان باشد و هيچ ربطي به ازدواج مجدد و خانواده ي جديد نداشته باشد.

آنچه بچه ها مي خواهند اطمينان خاطر است. بايد به آنها اطمينان دهيد كه گر چه زندگي خانوادگي تغيير كرده، شما همچنان مثل گذشته به آنها اهميت مي دهيد و ذرهاي از عشق و محبت تان به آنها كاسته نشده است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بهبود روابط زناشويي به زبان آدميزاد/ پائولا هال/ مترجم: ليلا رسولي/ ناشر: هيرمند/ ص257