سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

راهنمای اندازه‌گیری درجه‌ی فشار خون

5 يکشنبه 7 تير 1394
فشار خون باید در حالت استراحت اندازه‌گیری شود و معمولاً دقت فشار سنج های دستی بالاتر از فشار سنج های دیجیتالی است.

بازوبند فشارسنج را به دور بازو ببندید، (کمی بالاتر از آرنج) بهتر است ابتدا گوشی پزشکی را روی شریان بگذارید و بازوبند را رویش ببندید. در شکل، طریقه ی صحیح استفاده از فشارسنج دستی را ملاحظه می کنید:
فشارسنج بازویی
توسط تلمبه، بازوبند را باد کنید تا درجه‌ی فشار سنج عددی در حدود 150 میلی‌متر جیوه (یا همان 15 سانتی‌متر جیوه) را نشان دهد. ما با این کار جریان گذرنده از بازو را به صورت موقتی قطع می‌کنیم.
حالا به آرامی پیچ تلمبه را باز کنید تا باد به آهستگی از بازوبند خارج شود. با کم شدن فشار در بازوبند، جریان خون مجددا در بازو برقرار می‌شود. این برقراری مجدد جریان، صدایی در گوشی پزشکی ایجاد می‌کند که اولین صدا نشانگر درجه‌ی فشار خون ماکزیمم یا سیستولیک است. بدین معنی که تا صدا را شنیدید باید درجه‌ی روی فشار سنج را بخوانید.
به خارج کردن باد از بازوبند ادامه دهید، البته فراموش نکنید که این کار باید با دقت و به آرامی صورت گیرد؛ کم‌کم ریتم صدایی که در گوشی شنیده می‌شد، تغییر می‌کند. در این هنگام درجه‌ی فشار سنج، فشار خون مینیمم یا دیاستولیک را نشان می‌دهد. یعنی تا ریتم صدا عوض شد، شما باید درجه‌ی فشار سنج را بخوانید.
امروزه به این دلیل که گرفتن درجه‌ی فشار خون توسط خود فرد مشکل به نظر می‌رسید، دستگاه‌های سنجش فشار خون دیجیتالی طراحی شده است که برخی از آنان از دقت خوبی برخوردارند ولی در کل دقت فشارسنج‌های دستی بالاتر است.
نکته: فشار خون باید در حالت استراحت اندازه‌گیری شود و ملاک طبقه‌بندی، فشار خون در حال استراحت شخص می‌باشد. با یک بار اندازه‌گیری فشار خون، نمی‌توان تشخیص داد که او مبتلا به بیماری فشار خون هست یا نه؛ بلکه باید مجددا فشار خون اندازه‌گیری شود تا تشخیص فشار خون مسجل گردد.
پس از آن‌که وجود فشار خون بالا ثابت شد، در فواصل معین زمانی باید مرتب درجه‌ی فشار خون کنترل شود.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص75