سالم باشیم

آرایشی

خانه/آرایشی

راه های پیشگیری از خشکی لب

5 چهار شنبه 20 خرداد 1394
رفع علت هر مشکل، بهترین راه حل آن است. باید علت خشکی لب را پیدا و در صورت امکان آن را رفع کرد. چرب کردن مکرر لب بهترین راه بهبود خشکی آن بعد از رفع علت است.

رفع علت هر مشکل، بهترین راه حل آن است. باید علت خشکی لب را پیدا و در صورت امکان آن را رفع کرد. چرب کردن مکرر لب بهترین راه بهبود خشکی آن بعد از رفع علت است.

چرب کردن مکرر لب بهترین راه بهبود خشکی آن بعد از رفع علت زمینه ای است.بهترین چرب کننده برای بهبود خشکی لب وازلین است و بسیاری از چرب کننده های ماتیکی لب هم بر پایه وازلین و موم زنبور عسل ساخته شده اند. لازم به تاکید است که استفاده از وازلین باعث تیره رنگ و لک شدن پوست نمی شود.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب مجموعه مباحث خواندنی پوست و مو و زیبایی/ دکتر بهروز باریک بین/ ناشر: تیمورزاده/ ص86