سالم باشیم

سلامت مو

خانه/سلامت مو

راه هايي براي كاهش مضرات رنگ مو

5 سه شنبه 23 شهريور 1395
براي رنگ كردن موها توصيه مي‌شود كه به متخصصان امر مراجعه كنيد و هرگز خودتان اقدام به اين كار نكنيد.

 توصيه هايي براي كاهش اثرات مضر رنگ مو

-براي رنگ كردن موها توصيه مي‌شود كه به متخصصان امر مراجعه كنيد و هرگز خودتان اقدام به اين كار نكنيد.

-همچنين براي كاهش اثرات سوء رنگ‌هاي شيميايي بهتر است:

- از رنگ موهاي استاندارد و داراي مجوز وزارت بهداشت استفاده كنيد.

ـ بيشتر از زمان مورد نياز، رنگ را بر روي سر باقي نگذاريد.

ـ بعد از استفاده از رنگ، سر را با آب خوب بشوييد.

ـ رنگ موهاي مختلف را باهم مخلوط نكنيد، زيرا ممكن است مواد مضري ايجاد شود.

ـ هنگام استعمال رنگ مو از دستكش استفاده كنيد. 

ـ قبل از رنگ كردن مو با يك شامپوي مناسب، موها را شستشو دهيد.

ـ هرگز بعد از رنگ كردن موها از مواد صاف‌كننده يا فركننده استفاده نكنيد.

ـ پس از رنگ كردن، از مواد تقويت‌كننده مو استفاده كنيد.

- از تعويض مكرر رنگ مو اجتناب كنيد.

- رنگ مو را در فاصله هاي زماني طولاني تري استفاده كنيد، زيرا هر چند عوارض رنگ مو در درازمدت پديد مي آيد، ولي هر چه فاصله زماني رنگ كردن موها طولاني تر شود، بهتر است.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ص:64