سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

راه هاي پيشگيري از بروز پينه يا ميخچه

5 يکشنبه 3 مرداد 1395
ميخچه يا پينه عبارت است از ضخيم شدگي يا برجستگي لايه هاي خارجي پوست، كه معمولا روي نواحي استخواني مثل فواصل انگشتان پا به وجود مي آيد.

ميخچه يا پينه عبارت است از ضخيم شدگي يا برجستگي لايه هاي خارجي پوست، كه معمولا روي نواحي استخواني مثل فواصل انگشتان پا به وجود مي آيد. پينه عبارت است از ضخيم شدگي بدون درد پوست كه در اثر فشار يا تحريك مداوم به وجود مي آيد.

ميخچه فواصل انگشتان پا و پوست بين انگشتان را درگير مي كند در حالي كه پينه مي تواند در هر نقطه اي از بدن به وجود مي آيد، به خصوص دست ها، پاها يا زانوها، كه مرتبا تحت فشار يا تحريك هستند.

علايم شايع:

ميخچه؛ ميخچه و پينه براي محافظت پوست در برابر آسيب ناشي از تحريك مداوم به وجود مي آيند. فشار باعث مي شود سلول هاي ناحيه تحت فشار با سرعت بيشتري تكثير يابند و رشد كنند، كه اين امر باعث به وجود آمدن رشد خارج از اندازه بافت به صورت برجستگي مي شود.

عوامل افزايش دهنده خطر:

كفش هايي كه براي پا مناسب نيستند و پا را مي زنند. داشتن مشاغلي كه در آنها دست ها با زانوها تحت فشاز هستند، مثل نجاري، نويسندگي، نوازندگي گيتار، و كاشي كاري

پيشگيري:

از پوشيدن كفش هايي كه پا را مي زنند خودداري كنيد.

از فعاليت هايي كه باعث وارد آمدن فشار مداوم به نواحي خاص پوست مي شوند خودداري كنيد.

در صورت امكان، از وسايل حفاظت كننده نثل دستكش يا زانو بند استفاده كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تشخيص بيماري هاي پوست، صورت و مو/بهزاد خراد/ ناشر: زرقلم/ ص: 193