سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

راه هاي مراقبت از پستان ها

5 دوشنبه 18 مرداد 1395
مراقبت صحيح از سينه ها براي بهداشت مادر و نوزادش بسيار اهميت دارد.

مراقبت از پستان ها:

مراقبت صحيح از سينه ها براي بهداشت مادر و نوزادش بسيار اهميت دارد. شير دادن بايد از همان روزي كه نوزاد متولد مي شود شروع شود. در ابتدا ممكن است نوزاد زياد مك نزند اما اين كار او سبب مي شود كه بدن مادر به مكيدن او عادت كند و از زخم شدن نوك پستان او جلوگيري شود. اولين شيري كه پستان مادر مي سازد (و آغوز ناميده مي شود) كودك را هم در مقابل عفونت ها محافظت مي كند و هم بسيار پر پروتئين است. اگرچه آغوز خيلي آبكي به نظر مي رسد، اما اين اولين شير مادر براي نوزاد بسيار مفيد است، بنابراين ...

براي دوشيدن پستان ها:

پستان را از انتها بگيريد.

سپس دستهايتان را به جلو حركت داده و آن را بفشاريد.

و سپس نوك پستان را بفشاريد تا شير خارج شود.

دليل ديگر اهميت دوشيدن پستان ها هنگامي كه نوزاد پستان را نمي مكد اين است كه دوشيدن از پر شدن بيش از حد پستان ها جلوگيري مي كند. هنگامي كه پستان پر مي شوند دردناكند. پستاني كه پر شده و دردناك است احتمال زيادي مي رود كه به آبسه دچار شود. همچنين اگر هم نوزاد بخواهد آن را بمكد ممكن است برايش ايجاد اشكال بكند.

هنگامي كه نوزاد به حدي ضعيف است كه نمي تواند پستان را بمكد، با دست ها پستان را بفشاريد و شير را خارج كنيد وبا قاشق يا قطره چكان به نوزاد بدهيد.

هميشه پستان ها را پاكيزه نگاهداريد. پيش از آن كه به نوزاد خود از پستان شير دهيد نوك پستان ها را با يك پارچه تميز و مرطوب پاك كنيد. هربار كه نوك پستان را تميز مي كنيد از صابون استفاده نكنيد، زيرا اين كار ممكن است به ترك خوردگي پوست، جراحت نوك پستان و عفونت منجر شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:335