سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

راه هاي درمان لك و پيس

5 شنبه 29 خرداد 1395
لكه هاي كوچك روشن يا تيره رنگي كه حاشيه مشخص و نامنظم دارند و غالبا بر روي گردن، سينه و پشت ديده مي شوند ممكن است يك عفونت قارچي باشند

لكه هاي كوچك روشن يا تيره رنگي كه حاشيه مشخص و نامنظم دارند و غالبا بر روي گردن، سينه و پشت ديده مي شوند ممكن است يك عفونت قارچي باشند. اين عفونت قارچي خارش ندارد و از نظر پزشكي اهميت كمي دارد.

 

برص(لك و پيس)

در برخي از افراد بعضي از قسمت هاي پوست رنگ طبيعي اش(پيگمان) را از دست مي دهد. سپس لكه هاي سفيدي ظاهر مي شود. اين لكه ها بيشتر در دست ها، پاها، صورت و قسمت هاي فوقاني بدن ظاهر مي شود. اين از بين رفتن رنگ طبيعي پوست كه برص يا لك و پيس ناميده مي شود بيماري نيست. آن را مي توان با سفيد شدن مو در پيران مقايسه كرد. هيچ درماني مفيد واقع نمي شود و به آن نيازي نيست، فقط قسمت سفيد پوست را با لباس يا پماد اكسيد روي از آفتاب زدگي محفوظ داريد.

 

درمان:

با گوگرد و روغن دنبه كرم بسازيد و آن را هر روز بر روي لكه بماليد تا اينكه ناپديد شوند.

براي جلوگيري از بازگشت مجدد اين لكه ها، غالبا لازم مي شود كه هر دو هفته يكبار اين درمان تكرار شود.

يك قاشق غذاخوري تيوسولفات سديم را در يك ليوان آب حل كنيد. ان را بر روي پوست بماليد، سپس پوست را با يك تكه پنبه آغشته به سركه پاك كنيد.

 

علل بروز اين لكه هاي سفيد پوستي:

بعضي از بيماري ها ممكن است لكه هاي سفيدي ايجاد كنند كه مشابه برص است.

هر لكه سفيدي كه با سوزن حس ندارد احتمالا جذام است.

برخي از عفونت هاي قارچي نيز لكه هاي سفيد ايجاد مي كنند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:283