سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

راه كارهايي براي نرم و لطيف كردن پوست

5 چهار شنبه 31 شهريور 1395
آبليمو را با گليسيرين مخلوط كرده و بعد چند قطره آمونياك اضافه كرده و بر موضع بماليد.

نرم كردن دست ها:

1. مواد زير را آسياب كرده و در روغن كنجد حل كنيد و سپس كمي بجوشانيد و بر دست ها بماليد:

ريشه باباآدم، چوبك، گل بنفشه، تخم شنبليله

2. مواد زير را آسياب كرده و با ماست مخلوط كنيد و سپس بر دست بماليد:

مخلصه، كتيرا، بابونه شيرازي و شاهتره

3. سندروس را در روغن بزرگ جوشانده و بر موضع بماليد.

4. دست ها را با آبليموي تازه شستشو دهيد.

5. آبليمو را با گليسيرين مخلوط كرده و بعد چند قطره آمونياك اضافه كرده و بر موضع بماليد.

6. هر صبح و شب با آب گل بنفشه دست ها را بشوييد.

 

نرم كردن پوست صورت:

1. از خوراكي هاي زير بيشتر ميل كنيد.

2. يك دسته بولاغ اوتي را ابتدا شسته و سپس بكوبيد و آب حاصل از آن را با عسل مخلوط نموده و هفته اي دوبار صبح و عصر آن را به صورت بماليد.

3. با آب پياز ضماد كنيد.

4. پوست صورت را با موم روغن انگور چرب كنيد.

5. زيره را جوشانده و آب صاف شده ي آن را با ماست و كره مخلوط نموده و به صورت بماليد.

6. با آب طالبي صورت را شستشو دهيد.

 

نرم كردن پوست پاها:

بابونه شيرازي، مخلصه، كتيرا و شاهتره را آسياب نموده و با ماست مخلوط كنيد و به هنگام خواب بر موضع بماليد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ماسك هاي زيبايي پوست، صورت، مو/ كاظم كياني/ ناشر: زرقلم/ 366